0

Výzva ke svobodě projevu a respektu k právům menšin v Rusku

Zprávy o akcích namířených proti etnickým Gruzíncům v Rusku nás zarazily a zděsily. Patří mezi ně i svědectví zveřejněná v mezinárodních sdělovacích prostředcích, podle nichž moskevská policie požádala v rámci pátrání po nezákonných přistěhovalcích školy o seznamy žáků s gruzínským příjmením, a také doložitelné případy uzavření gruzínských firem v Rusku. U vědomí důležitosti peněžních úhrad do Gruzie pro chudé rodiny nás znepokojují rovněž zprávy o opatřeních na zablokování bankovních převodů.

Cítíme povinnost zdůraznit, že spory mezi vládami nezakládají důvod pro akce proti civilnímu obyvatelstvu. Rádi bychom doufali, že vedení Ruské federace ujistí etnické menšiny o jejich právech, upustí od nepřátelské rétoriky i akcím proti Gruzíncům a zajistí, aby bylo učiněno zadost našim společným demokratickým hodnotám a uctivým vztahům mezi sousedy.

André Glucksmann

Vartan Gregorian