1

Nu of nooit qua antimicrobiële resistentie

LONDEN – We vinden het meestal vanzelfsprekend dat elke infectie waar we mee te maken krijgen genezen kan worden, en dat de almachtige moderne geneeskunst precies zal doen wat deze moet doen.

Maar stel je een alternatief scenario voor: je wordt gediagnosticeerd met een potentieel levensbedreigende infectieziekte die eens in weken of maanden behandeld kon worden, maar nu wordt je verteld dat de behandeling minstens twee jaar zal kosten, maanden van dagelijkse injecties zal omvatten en ongeveer 14.000 pillen met ernstige bijwerkingen. Je bent onderdeel van een ‘gelukkige’ minderheid die überhaupt gediagnosticeerd en behandeld wordt, maar je kansen om de ziekte te verslaan zijn nog steeds maar 50%.

De meeste mensen associëren zo een scenario niet met de ‘moderne geneeskunst’, maar voor de groep mensen – die 500.000 groot is en nog steeds groeit – die lijden aan multimedicijnresistente tuberculose (MDR-TB) is het de tragische realiteit. MDR-TB is wat er gebeurt als een medicijn zijn kracht verliest tegen nieuwe stammen van voorheen behandelbare infecties. Tuberculose is nu de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, verantwoordelijk voor ruim een miljoen doden per jaar, en MDR-TB blijft zich in landen met lage tot middeninkomens verspreiden terwijl de gezondheidszorg ermee worstelt het te bestrijden.

MDR-TB legt een enorme druk op de gezondheidszorg en economieën van landen, en is een voorbode van wat zowel rijke als arme landen kunnen verwachten nu antimicrobiële resistentie (AMR) steeds meer voorkomt. Zonder georkestreerde actie zullen medicijnresistente stammen van andere veel voorkomende infecties zoals Staphylococcus Aureus of E. coli steeds algemener worden, met aardverschuivingen in de mondiale volksgezondheid en gezondheidszorg tot gevolg.

Omdat AMR gangbare antibiotica ineffectief laat, zullen onbehandelbare infecties relatief routinematige procedures als orgaantransplantaties of chemotherapie bij kanker steeds riskanter maken. De humanitaire en economische tol van een groeiende AMR kunnen makkelijk onbeheersbaar worden: als er niets aan gedaan wordt kunnen medicijnresistente infecties tegen 2050 tien miljoen levens per jaar kosten, waarbij de opgetelde kosten in termen van mondiaal bbp kunnen oplopen tot 100 biljoen dollar.

Slechts door per direct een effectieve respons te lanceren kunnen we een grimmige toekomst vermijden. Gelukkig hebben wereldleiders op de G20-top in Hangzhou in China eerder deze maand AMR voor het eerst op hun agenda gezet, wat aangeeft dat de internationale gemeenschap AMR erkent als reële dreiging voor de mondiale economische ontwikkeling en welvaart. De G20 heeft ook de grootste inspanning tot nu toe gedaan om tot stilstand gekomen farmaceutische ontwikkelingstrajecten voor nieuwe antibiotica (die urgent nodig zijn om medicijnen die niet meer werken te vervangen) van nieuwe brandstof te voorzien en om diagnostische tests uit te rollen die clinici in staat stellen om de medicijnen waarover ze beschikken effectiever te gebruiken.

De ontmoeting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze week in New York biedt nog een mogelijkheid voor mondiaal leiderschap op gebied van AMR. Ook hier zal het onderwerp voor de eerste keer op de agenda staan, waarbij secretaris-generaal Ban Ki-Moon en wereldleiders op een belangrijke topontmoeting zullen beloven de strijd aan te gaan met groeiende medicijnresistentie.

Om AMR te beteugelen moet de VN verder bouwen op het werk dat de G20 begonnen is. Als grootste en meest inclusieve forum voor wereldbestuur dat we kennen is de VN de enige institutie die het engagement qua hulpmiddelen en leiderschap waar het probleem om vraagt tot stand kan brengen. Maar de VN zal alleen effectief zijn als deze een aantal cruciale stappen onderneemt.

Ten eerste moeten de lidstaten van de VN hun respons op AMR beginnen te integreren in alle regelgevende organen en relevante sectoren, inclusief de gezondheidszorg, landbouw, en financiële sector. De VN is uniek gepositioneerd om landen hiermee te helpen en kan wereldleiders bij elkaar brengen en internationale en inter-organisationele samenwerking op gebied van mondiale economische en sociale problemen voeden. Ook kan de VN de kracht van zijn eigen bureaus aftappen om mondiaal hulpmiddelen tegen AMR te mobiliseren.

Ten tweede moet de VN om op koers te blijven duidelijke ijkpunten instellen, gebaseerd op meetbare uitkomsten, en zou zich moeten engageren om AMR elke twee jaar terug op de agenda van de Algemene Vergadering te zetten. Dit zou een kader creëren om de mondiale vooruitgang te kunnen meten, terwijl hiermee ook een krachtige boodschap wordt uitgezonden dat het de VN menens is op lange termijn, en dat AMR ook hoge prioriteit zou moeten hebben voor de volgende secretaris-generaal.

Ten slotte moet de VN een speciaal gezant voor AMR aanwijzen om de komende jaren een voortdurende progressie te verzekeren. Dit gezantschap moet als een hoge positie worden gedefinieerd, geautoriseerd om met landen en multilaterale bestuursorganen samen te werken om het momentum in de strijd tegen AMR te behouden.

We kunnen nu voorzichtig optimistisch zijn dat AMR eindelijk de wereldwijde aandacht krijgt die het verdient. Maar de aandacht van de wereld kan maar al te vluchtig zijn, zoals degenen die de vorige en huidige debatten over infectieziekten hebben meegemaakt maar al te goed weten. Als we falen onze leiders onder druk te blijven zetten, kunnen de consequenties dodelijk zijn voor iedereen.

Vertaling Melle Trap