antibiotics Andrew Aitchison/Getty Images

Mondiale samenwerking is een zaak van leven en dood

LONDEN – De onzekerheid die is teweeggebracht door het recente besluit van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, waardoor schokgolven door de mondiale markten zijn gestuurd, heeft de krantenkoppen gedomineerd. Maar nu we ons voorbereiden op nieuwe politieke beproevingen, mogen we de problemen waar we al mee werden geconfronteerd niet verwaarlozen, vooral mondiale gezondheidszorgproblemen als de opkomst van de anti-microbiële resistentie (AMR), die geen rekening houdt met economische prestaties of politieke stabiliteit.

Zoals het er nu voor staat verliezen ieder jaar naar schatting 700.000 mensen hun levens aan infecties die bestand zijn tegen geneesmiddelen. In 2050 zou dit aantal kunnen zijn opgelopen tot tien miljoen per jaar, met een cumulatief kostenplaatje van $100 bln voor het mondiale bbp.

Om deze uitkomst te vermijden heeft de Review on Antimicrobial Resistance, waaraan ik leiding geef, in mei zijn strategie gepubliceerd voor het aanpakken van dergelijke infecties, door voorstellen te lanceren voor het garanderen van de ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe antibiotica, en voor het efficiënter gebruik van bestaande antibiotica bij mensen en in de landbouw. Van de tien belangrijke interventies die we hebben voorgesteld, zijn er vier bijzonder belangrijk:

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/CgLFVdu/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.