7

Do zbraně proti mikrobům

JAKARTA – V prosinci jsem informoval o prvních zjištěních Revize antimikrobiální rezistence (Review on Antimicrobial Resistance), jíž předsedám. Zprávy nebyly dobré: rezistentní infekce si už dnes vyžádají přes 700 tisíc životů ročně. Pokud něco nepodnikneme, antimikrobiální rezistence bude do roku 2050 stát život deset milionů lidí ročně – což je víc, než kolik v současnosti zemře na rakovinu. Zapříčiní také kumulativní náklady ve výši nejméně 100 bilionů dolarů, tedy 1,5násobek současného ročního celosvětového HDP.

V boji proti tomuto nebezpečí neděláme ani zdaleka dost. Svět naléhavě potřebuje nové léky nahrazující antibiotika, antimalarické režimy, antiretrovirální léky na AIDS a HIV a léky proti tuberkulóze, které ztrácejí účinnost. Neinvestujeme ale dost do výzkumu a vývoje. Je nezbytné najít nové zdroje financování na podporu akademických výzkumníků a malých firem, jejichž objevy vytvářejí základy pro léčiva zítřka.

Právě proto vyzývám mezinárodní dárce – filantropy i vlády – ke spolupráci s Revizí antimikrobiální rezistence na vytvoření nového fondu k podpoře výzkumu a vývoje v této důležité oblasti. Fond bude poskytovat granty na teoretický výzkum a bude působit jako neziskový inkubátor slibných objevů. V nadcházejících měsících bude Revize zpracovávat podrobnosti, jak by takový fond mohl efektivně fungovat.

Problém je snadno srozumitelný: vědecké průlomy jsou sice velice cenné, ale je zapotřebí mnoho práce, než se promění v léky, které mohou jít do prodeje. A jelikož antibiotika obecně mají pro výrobce léčiv, kteří je vyvíjejí, nízkou – občas dokonce zápornou – míru návratnosti investic, mnohé společnosti a fondy rizikového kapitálu se drží stranou. Revize prověřuje způsoby jak uvést do souladu pobídky k vývoji nových antimikrobiálních léků se skutečnou společenskou hodnotou takových medikamentů.