NVinacco/Flickr

Een oproep om de strijd tegen anti-microbiële resistentie aan te gaan

JAKARTA – In december vorig jaar heb ik bericht over de eerste bevindingen van de Review on Antimicrobial Resistance, waarvan ik voorzitter ben. Het nieuws was niet goed: infecties met resistente bacteriën eisen nu al ieder jaar ruim 700.000 levens. Als er geen actie wordt ondernomen, zal de resistentie tegen anti-microbiële middelen in 2050 jaarlijks tien miljoen mensen het leven kosten – meer dan het aantal mensen dat nu aan kanker overlijdt. Er zullen ook cumulatieve kosten van minstens $100 bln mee gemoeid zijn, ruim 1,5 maal het huidige jaarlijkse bbp van de wereld.

We doen beslist niet genoeg om dit gevaar te keren. De wereld heeft dringend behoefte aan nieuwe geneesmiddelen ter vervanging van de antibiotica, anti-malariamiddelen, anti-retrovirale AIDS- en HIV-medicaties en tuberculosebehandelingen die hun effectiviteit verliezen. Maar we investeren niet genoeg in onderzoek en ontwikkeling. Het is van cruciaal belang dat we nieuwe financieringsbronnen vinden om de wetenschappelijke onderzoekers en kleine bedrijven te steunen waarvan de ontdekkingen de basis leggen voor de medicijnen van morgen.

Dat is de reden dat ik een beroep doe op internationale donoren – zowel particuliere filantropen als overheden – om met de Review on Antimicrobial Resistance samen te werken om een nieuw fonds in het leven te roepen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling op dit belangrijke terrein. Het fonds zal subsidies geven voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en optreden als een non-profit incubator voor veelbelovende ontdekkingen. De komende maanden zal de Review de details uitwerken van de manier waarop zo'n fonds effectief zou kunnen opereren.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/4J2OvwE/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.