Antibiotics pills health Sparky/Flickr

Een eerlijk gevecht tegen anti-microbiële resistentie

BRIGHTON – De bestaande anti-microbiële geneesmiddelen worden ineffectief. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten, kunnen we de omstandigheden herbeleven uit de tijd van vóór de ontdekking van antibiotica, toen besmettelijke ziekten dood en verderf zaaiden.

Het zal moeilijk zijn het hoofd te bieden aan de uitdaging van microben die resistent zijn voor geneesmiddelen. Er zullen niet alleen grote investeringen nodig zijn in het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe anti-microbiële geneesmiddelen, maar er moet ook een systeem komen om nieuwe therapieën te controleren en te beperken, zodat hun werkzaamheid behouden kan blijven. Net als het antwoord op de klimaatverandering zal een effectieve strategie internationale coördinatie vergen. Met name de behoeften van farmaceutische bedrijven moeten worden verzoend met die van overheden en de mondiale armen.

Het betrekken van de armen bij dit proces zal cruciaal zijn voor alle inspanningen die in dit verband worden geleverd. De lage- en middeninkomenslanden zijn een belangrijke bron van herkomst van organismen die resistent zijn tegen geneesmiddelen. Overvolle woningen, slechte sanitaire voorzieningen en aangetaste immuunsystemen, of die nu het gevolg zijn van ondervoeding of chronische infecties als HIV, zijn potentiële besmettingshaarden. Antibiotica worden vaak verkeerd gebruikt of zijn van lage kwaliteit, en bieden bacteriën de mogelijkheid om resistent te worden. Grote hoeveelheden antibiotica worden ook in de veehouderij gebruikt. Bovendien betekent een sterk verbeterde transportinfrastructuur – tussen landelijke en stedelijke gebieden en tussen landen onderling – dat resistente genen snel deel gaan uitmaken van de mondiale 'pool'.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/YOKJcDt/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.