10

Stop de Syrische besmetting

WASHINGTON, DC – De Syrische burgeroorlog is een ellendig gecompliceerd probleem geworden. Terwijl de partijen zich voorbereiden om elkaar in Genève te ontmoeten voor de tweede ronde van de door de Verenigde Naties gesteunde vredesbesprekingen, heeft de regering wrede ‘barrel bomb’ aanvallen gelanceerd op Aleppo en andere steden. Meer gematigde islamitische rebellengroepen, waaronder het Vrij Syrisch Leger, zijn openlijk in oorlog met Al-Qaida bondgenoten, en groepen met banden met Al-Qaida vechten nu ook onderling.

Ondertussen worden de overloopeffecten van de oorlog steeds erger. De strijd heeft de instabiliteit in de regio vergroot; burgers uit de VS en Europa komen naar Syrië om de Jihad te strijden en er is een groeiende consensus dat de grenzen van het Midden-Oosten van na de eerste wereldoorlog teniet gedaan zullen worden. De levensvatbaarheid van Syrië, een multi-etnische staat, wordt bedreigd door verschillende gewapende groepen die gesteund worden door externe beschermheren (Iran, Saudi-Arabië, Qatar, Rusland, de Verenigde Staten, Turkije, Frankrijk en vele particuliere donoren) die zelf conflicterende doelen hebben.

Hier volgen drie manieren om de uitkomst van deze som te simplificeren en de kansen te maximaliseren dat de partijen bij de Geneve II vredesconferentie in staat zullen zijn om het eens te worden over meer dan de wens  ooit een Geneve III te houden.

Ten eerste is de belangrijkste bijdrage die deze conferentie kan maken aan de mogelijkheid van een akkoord op basis van onderhandelingen en politieke transitie in Syrië het veranderen van de motieven van de belangrijkste partijen. In de aanloop naar Geneve II heeft elke partij geprobeerd zijn positie aan de onderhandelingstafel te versterken door het vermoorden van zoveel mogelijk tegenstanders en het behouden of heroveren van zoveel mogelijk gebied. De taak voor de gedroomde vredesmakelaars is om deze dynamiek een halt toe te roepen door de criteria voor deelname aan enige verkiezingen die er uiteindelijk gehouden zullen worden over een te komen, of president Bashar al-Assad dan nog aan de macht is of niet.