sinn98_Jörg Carstensenpicture alliance via Getty Images_co2 germany Jörg Carstensen/picture alliance via Getty Images

Het ineffectieve groene unilateralisme van Duitsland

MÜNCHEN – Duitsland heeft al een van de meest ambitieuze klimaatprogrammaʼs ter wereld. Nu wil het land wereldleider worden op het gebied van klimaatdoelstellingen. Maar deze strategie zal de klimaatverandering niet kunnen afremmen.

De regering van bondskanselier Angela Merkel heeft onlangs dit voornemen kenbaar gemaakt door een wetsontwerp in te dienen om de uitstoot van kooldioxide tegen 2030 met 65 procent en tegen 2040 met 88 procent te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990 – het referentiejaar van het klimaatverdrag van Parijs. Volgens het wetsvoorstel wil Duitsland tegen 2045 volledig klimaatneutraal zijn, vijf jaar eerder dan gepland.

Het plan is ingebed in de Europese Green Deal van de Europese Unie, die streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55 procent tegen 2030 en naar klimaatneutraliteit tegen 2050, omdat Duitsland er de afgelopen jaren altijd mee had ingestemd een onevenredig deel van de Europese inspanningen voor klimaatmitigatie voor zijn rekening te nemen. Het besluit van de regering om haar klimaatdoelstellingen op te rekken, weerspiegelt een gevoel van verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van het milieu in de wereld. Dit gevoel komt voort uit de groene beweging, die bijna een halve eeuw geleden in Duitsland is ontstaan en nu sterker is dan ooit.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/85mY5Monl