Antarktida za bodem zvratu

POSTUPIM – Nedávná satelitní pozorování potvrdila přesnost dvou nezávislých počítačových simulací, které ukazují, že západoantarktický ledový příkrov překročil hranici nezadržitelného zhroucení. Planeta tím vstupuje do nové éry neodvratných důsledků klimatických změn. Jedinou otázkou zůstává, zda učiníme dost pro to, abychom podobnému vývoji zabránili jinde.

Nejnovější zjištění ukazují, že klíčové součásti světového klimatického systému mají sice obrovskou velikost, ale zároveň jsou natolik křehké, že je lidská činnost může nenapravitelně narušit. Je zákonité, že čím je svět teplejší, tím vyšší hrozí riziko, že i další části Antarktidy dosáhnou obdobného bodu zvratu; dnes už dokonce víme, že srovnatelně zranitelná by mohla být Wilkesova pánev ve východní Antarktidě, která je stejně velká nebo i větší než ledový příkrov na západě.

Není mnoho lidských činností, jejichž dopad lze rozumně předpovídat na desítky, stovky, ba i tisíce let dopředu. Jednou z takových činností je nakládání s jaderným odpadem; druhou je podíl člověka na globálním oteplování prostřednictvím emisí skleníkových plynů v důsledku spalování fosilních paliv a vliv oteplování na stoupající hladiny moří.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/Wro2yZZ/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.