Anatomie krize

BERKELEY – Předpokladem vybřednutí z našeho současného finančního chaosu je pochopení, jak jsme se v něm vůbec ocitli. Podle Johna McCaina a jemu podobných byly základní příčinou chamtivost a korupce na Wall Streetu. Existenci těchto mrzkých motivů sice nikdo nepopírá, avšak já osobně bych přesto trval na tom, že krize má kořeny v klíčových politických rozhodnutích sahajících několik desetiletí zpět.

Ve Spojených státech padla klíčová rozhodnutí dvě. První z nich deregulovalo v 70. letech provize vyplácené burzovním makléřům. Druhé z nich odstraňovalo v 90. letech omezení daná Glass-Steagallovým zákonem o směšování komerčního a investičního bankovnictví. V dobách fixních provizí si mohly investiční banky udělat pohodlné živobytí z knihování akciových obchodů. Deregulace znamenala konkurenci a nižší marže. Zrušení restrikcí Glass-Steagallova zákona pak umožnilo komerčním bankám podnikat nájezdy do dříve tradičních hájemství investičních bank.

V důsledku toho se začaly investiční banky angažovat v nových oborech, jako byl vývoj a distribuce složitých derivátů. Půjčovaly si peníze a nechávaly je pracovat na udržení vlastní ziskovosti. Z toho vyplynuly první příčiny krize: model sekuritizace „originate and distribute“ (distribuce kreditního rizika vzniklého poskytnutím úvěru) a rozsáhlé operace s vypůjčenými penězi.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/2AReVst/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.