0

Zpravodajská válka proti terorismu

Terorismus je existenciální hrozba. V naší Evropské bezpečnostní strategii byla označena za jednu z klíčových strategických hrozeb, jimž čelí Evropská unie, a k boji s ní využíváme veškerých dostupných nástrojů, zejména ve zpravodajské oblasti.

Prvním cílem zpravodajské činnosti je vyhledávat teroristy, bránit jim v akci a dopadat je, pokud přesto zaútočí. Tento druh operativního zpravodajství se nejlépe provádí na úrovni států. Mnoho zatčení a narušení teroristických operací v Evropě pramení ze spolupráce mezi zpravodajskými službami členských zemí EU.

Nedávno se mě novináři ptali, zda je meziagenturní spolupráce dostatečná a zda by se měly vytvořit evropské mechanismy pro sdílení operativního zpravodajství. Ještě týž den vyústila jedna společná operace v několik souběžných zatčení v pěti evropských zemích.

Úspěch této operace nebyl náhodný. V loňském roce unie uzavřela dvě dohody o Europolu a také Dohodu o vydávání osob a vzájemné právní pomoci. Evropské bezpečnostní služby úzce spolupracují na bázi Protiteroristické skupiny a v rámci Europolu byla zřízena Protiteroristická zásahová jednotka. Na vysoké úrovni kromě toho působí také skupina pro přeshraniční a dopravní bezpečnost a posilují vazby mezi policejními řediteli jednotlivých členských zemí.