Zpravodajská válka proti terorismu

Terorismus je existenciální hrozba. V naší Evropské bezpečnostní strategii byla označena za jednu z klíčových strategických hrozeb, jimž čelí Evropská unie, a k boji s ní využíváme veškerých dostupných nástrojů, zejména ve zpravodajské oblasti.

Prvním cílem zpravodajské činnosti je vyhledávat teroristy, bránit jim v akci a dopadat je, pokud přesto zaútočí. Tento druh operativního zpravodajství se nejlépe provádí na úrovni států. Mnoho zatčení a narušení teroristických operací v Evropě pramení ze spolupráce mezi zpravodajskými službami členských zemí EU.

Nedávno se mě novináři ptali, zda je meziagenturní spolupráce dostatečná a zda by se měly vytvořit evropské mechanismy pro sdílení operativního zpravodajství. Ještě týž den vyústila jedna společná operace v několik souběžných zatčení v pěti evropských zemích.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/dj7pLhR/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.