0

Daň z nerovnosti

Hospodářský boom v Číně a Indii pomohl snížit globální nerovnost. Během posledních dvou desetiletí zmenšily masy Indů a Číňanů (relativně) propast mezi sebou a bohatým světem.

Současně se však řada skutečně chudých zemí světa propadla ještě více (zejména v Africe, kde bývá rozvoj často označován za katastrofální) a nerovnosti uvnitř většiny zemí se prohloubily. Zvyšující se nerovnosti byly zaznamenány ve Spojených státech (od nástupu administrativy Ronalda Reagana), ve Velké Británii (počínaje Margaret Thatcherovou), v Rusku během privatizace a v nedávné době i v Číně a Indii.

Tento vývoj pak přispívá k nerovnosti globální. Celkem vzato se tedy zdá, že globální nerovnost byla v posledních dvou desetiletích poměrně stabilní.

Mělo by se s tím něco dělat? Mnozí lidé se domnívají, že žádný celosvětový zásah proti ekonomické nerovnosti není nutný. Argumentují tím, že záleží jen na snižování chudoby. Jak říká zástupkyně výkonného ředitele MMF Anne Kruegerová: „Chudí lidé zoufale touží spíše po zlepšení svých materiálních podmínek… než po vzestupu na [žebříčku] distribuce příjmů.“