0

Amnestie pro Saddáma?

Vysocí představitelé USA, včetně ministra obrany Donalda Rumsfelda, v poslední době zmiňují návrh, že by Saddám Husajn a jeho nejvýše postavení stoupenci mohli být prostřednictvím amnestie osvobozeni od zločinů, které spáchali v minulosti, výměnou za to, že opustí Irák a zabrání tak válce. Je to dobrý návrh? Jak by se k němu měli stavět ti, kdo se snaží skoncovat s praxí, kdy jsou vládní představitelé, kteří se provinili obludnými zločiny, zprošťováni trestů?

To jsou závažné otázky. Zdá se, že při hledání odpovědí je zásadní zvážit dvě věci. Zaprvé bychom měli vzít v úvahu závažnost zločinů, jež spáchali ti, kdo by unikli trestu. Zadruhé je třeba vzít v potaz, kolik lidí uchráníme smrti a utrpení, když necháme takového vládce a jeho pomahače vyváznout bez trestu. Třetím faktorem, který bychom také měli uvážit, je otázka, k jaké újmě by přišel vznikající mezinárodní právní systém zaměřený na vypořádání se s beztrestností, jíž dlouho požívali státní přestavitelé, kteří zneužívají svou moc k páchání zvěrstev.

Co se týče závažnosti zločinů Saddáma Husajna, není dnes asi nikde na světě u moci jiný státní činitel, který má na rukou tolik krve. Neúplný výčet jeho zločinů obsahuje:

použití chemických zbraní proti íránským jednotkám během osmileté íránsko-irácké války, jež začala roku 1980;