Amnestie pro Saddáma?

Vysocí představitelé USA, včetně ministra obrany Donalda Rumsfelda, v poslední době zmiňují návrh, že by Saddám Husajn a jeho nejvýše postavení stoupenci mohli být prostřednictvím amnestie osvobozeni od zločinů, které spáchali v minulosti, výměnou za to, že opustí Irák a zabrání tak válce. Je to dobrý návrh? Jak by se k němu měli stavět ti, kdo se snaží skoncovat s praxí, kdy jsou vládní představitelé, kteří se provinili obludnými zločiny, zprošťováni trestů?

To jsou závažné otázky. Zdá se, že při hledání odpovědí je zásadní zvážit dvě věci. Zaprvé bychom měli vzít v úvahu závažnost zločinů, jež spáchali ti, kdo by unikli trestu. Zadruhé je třeba vzít v potaz, kolik lidí uchráníme smrti a utrpení, když necháme takového vládce a jeho pomahače vyváznout bez trestu. Třetím faktorem, který bychom také měli uvážit, je otázka, k jaké újmě by přišel vznikající mezinárodní právní systém zaměřený na vypořádání se s beztrestností, jíž dlouho požívali státní přestavitelé, kteří zneužívají svou moc k páchání zvěrstev.

Co se týče závažnosti zločinů Saddáma Husajna, není dnes asi nikde na světě u moci jiný státní činitel, který má na rukou tolik krve. Neúplný výčet jeho zločinů obsahuje:

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/8DajDV1/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.