19

Americké vzdušné zámky

NEW YORK – U eurozóny se všeobecně připouští riziko neřízené krize, kdežto na Spojené státy převážil optimističtější náhled. Poslední tři roky platil konsenzus, že USA jsou na počátku robustního oživení, které vyživuje samo sebe a vrátí růst nad úroveň potenciálu. To se ukázalo jako omyl, neboť bolestivý postup oddlužování bilancí – odrážející nadměrný dluh v soukromém sektoru a jeho následný přenos do sektoru veřejného – znamená, že oživení mnoho let zůstane nanejvýš pod úrovní trendu.

I letos se konsenzus zmýlil, když očekával oživení až na roční růst HDP nad úrovní trendu – rychlejší než 3%. Vypadá to ale, že tempo růstu se za první pololetí přiblíží přinejlepším 1,5 %, což je ještě méně, než byl žalostný růst roku 2011 ve výši 1,7 %. A po chybném porozumění první polovině roku 2012 teď mnozí opakují pohádku o tom, že kombinace nízkých cen ropy, rostoucích prodejů aut, zotavujících se cen realit a vzkříšení americké výroby rozproudí ve druhé půli roku růst a do nástupu roku 2013 podnítí posun růstu nad úroveň potenciálu.

Realita je opačná: růst ve druhém pololetí roku 2012 z několika příčin zpomalí a v roce 2013 bude ještě nižší – na krok od pádové rychlosti. Zaprvé, ve druhém čtvrtletí růst zpomalil z vlažných 1,8 % v období od ledna do března, neboť prudce klesla tvorba pracovních míst – dosahující v průměru 70 tisíc míst měsíčně.

Zadruhé, očekávání „fiskálního útesu“ – automatických nárůstů daní a snížení výdajů nastavených na konec letošního roku – bude ve druhém pololetí roku 2012 stlačovat výdaje a růst. Totéž platí pro nejistotu nad tím, kdo bude v roce 2013 prezidentem, nad hladinami zdanění a výdajů, nad hrozbou dalšího zablokování vlády kvůli dluhovému stropu a nad rizikem dalšího snížení suverénního ratingu, pokud by politický pat nadále blokoval plán střednědobé fiskální konsolidace. Za takových podmínek většina firem a spotřebitelů projeví opatrnost ve výdajích – možnost vyčkávat má svou hodnotu –, čímž dále oslabí hospodářství.