Paul Lachine

Americké vzdušné zámky

NEW YORK – U eurozóny se všeobecně připouští riziko neřízené krize, kdežto na Spojené státy převážil optimističtější náhled. Poslední tři roky platil konsenzus, že USA jsou na počátku robustního oživení, které vyživuje samo sebe a vrátí růst nad úroveň potenciálu. To se ukázalo jako omyl, neboť bolestivý postup oddlužování bilancí – odrážející nadměrný dluh v soukromém sektoru a jeho následný přenos do sektoru veřejného – znamená, že oživení mnoho let zůstane nanejvýš pod úrovní trendu.

I letos se konsenzus zmýlil, když očekával oživení až na roční růst HDP nad úrovní trendu – rychlejší než 3%. Vypadá to ale, že tempo růstu se za první pololetí přiblíží přinejlepším 1,5 %, což je ještě méně, než byl žalostný růst roku 2011 ve výši 1,7 %. A po chybném porozumění první polovině roku 2012 teď mnozí opakují pohádku o tom, že kombinace nízkých cen ropy, rostoucích prodejů aut, zotavujících se cen realit a vzkříšení americké výroby rozproudí ve druhé půli roku růst a do nástupu roku 2013 podnítí posun růstu nad úroveň potenciálu.

Realita je opačná: růst ve druhém pololetí roku 2012 z několika příčin zpomalí a v roce 2013 bude ještě nižší – na krok od pádové rychlosti. Zaprvé, ve druhém čtvrtletí růst zpomalil z vlažných 1,8 % v období od ledna do března, neboť prudce klesla tvorba pracovních míst – dosahující v průměru 70 tisíc míst měsíčně.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/xAcRNUi/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.