Drew Angerer/Getty Images

Amerika trekt aan het kortste eind

BERKELEY – Catherine Rampell van de Washington Post heeft onlangs in herinnering geroepen dat toen de Amerikaanse president Donald Trump in februari 2017 in het Witte Huis een sessie hield voor functionarissen van Harley-Davidson en vakbondsvertegenwoordigers, hij hen bedankte “voor het bouwen van dingen in Amerika.” Trump voorspelde verder dat de iconische Amerikaanse motorproducent onder zijn presidentschap zou groeien. “Ik weet dat uw bedrijf het nu heel goed doet,” merkte hij op, “en er waart nu een geest door het land die er de laatste paar maanden nog niet was en er nu wel is.”

Wat een verschil kan een jaar toch maken. Harley-Davidson heeft onlangs bekendgemaakt dat het bedrijf een paar van zijn activiteiten zou verplaatsen naar jurisdicties die niet onderworpen zijn aan de vergeldingsmaatregelen die de Europese Unie heeft genomen in reactie op de door Trump afgekondigde importtarieven op staal en aluminium. Trump meldde zich vervolgens op Twitter om te zeggen dat hij “verbaasd was dat Harley-Davidson de eerste moet zijn van alle bedrijven om de witte vlag te hijsen.” Daarna deed hij een belofte waar hij zich niet aan kan houden: “...uiteindelijk zullen zij geen tarieven hoeven te betalen over hun verkopen aan de EU.”

Nog later stelde Trump ten onrechte dat “Harley-Davidson eerder dit jaar heeft gezegd een groot deel van zijn fabrieksmatige activiteiten in Kansas City naar Thailand te willen verhuizen,” en dat “ze de Tariffs/Trade War alleen maar als excuus gebruiken.” Feitelijk heeft het bedrijf, toen het de sluiting van de fabriek in Kansas City, Missouri, bekendmaakte, gezegd deze activiteiten te zullen verplaatsen naar York, Pennsylvania. Maar hoe dan ook is Trumps hele punt nonsens. Als bedrijven tot handelen overgaan omdat ze bang zijn dat hij een handelsoorlog zal lanceren, is die handelsoorlog niet alleen maar een excuus.

In weer een andere tweet ging Trump over tot het uiten van bedreigingen, en waarschuwde hij dat “Harley moet weten dat ze niet in staat zullen zijn om motorfietsen in de VS te verkopen zonder een hoge belasting te betalen!” Maar opnieuw is dit nonsens: de hele reden dat Harley-Davidson een deel van zijn productie heeft verplaatst naar landen die niet onderworpen zijn aan EU-tarieven, is het kunnen blijven verkopen van importtarieven-vrije motorfietsen aan Europeanen.

In een laatste tweet verordonneerde Trump dat “een Harley-Davidson nooit in een ander land gebouwd mag worden – nooit!” Vervolgens stelde hij de vernietiging van het bedrijf in het vooruitzicht, en dus ook die van de arbeidsplaatsen van zijn werknemers: “Als ze verhuizen, moet je maar eens opletten, dat zal het begin van het einde zijn – zij hebben zich overgeven, ze zijn weg! Het Aura zal verdwenen zijn en ze zullen belast worden als nooit tevoren!”

Het is onnodig om te zeggen dat niets van dit alles normaal is. De uitspraken van Trump druipen van de minachting voor de rechtsstaat. En geen ervan reikt ook maar tot het niveau van iets wat een handelsbeleid genoemd kan worden, laat staan een vorm van ordentelijk bestuur. Het is alsof we terug zijn in dagen van Hendrik VIII, een impulsieve, gestoorde monarch die omringd werd door het gekwaak en gesnater van plutocraten, hielenlikkers en vleiers, die allemaal probeerden hun carrière vooruit te brengen terwijl ze het schip van de staat drijvende hielden.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Trump is duidelijk niet in staat in goed vertrouwen de verplichtingen van zijn functie na te komen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hadden hem al moeten afzetten en uit zijn ambt moeten verwijderen – op z'n minst wegens schendingen van de emolumentenclausule uit de Amerikaanse grondwet. Afgezien daarvan had vice-president Mike Pence al lang geleden het 25e Amendement moeten inroepen, dat voorziet in de afzetting van een president die door een meerderheid van zijn kabinet  “niet in staat wordt geacht de verplichtingen van zijn ambt na te komen.”

En toch heeft noch de Speaker van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan, noch meerderheidsleider in de Senaat Mitch McConnell, noch Pence het aangedurfd om ook maar iets te ondernemen tegen Trumps aanval op de Amerikaanse democratie. De Republikeinen worden verlamd door de angst dat zij, als zij zich tegen Trump keren, die nu door grofweg 90% van de basis van hun partij wordt gesteund, de gevolgen daarvan zullen ondervinden bij de tussentijdse Congresverkiezingen in november dit jaar.

Het is leuk om te bedenken dat de verkiezingen alles zullen oplossen. Maar op z'n minst heeft de Democratische Partij een landelijke meerderheid van zes procentpunten of meer nodig om het Huis van Afgevaardigden te kunnen heroveren, als gevolg van Republikeins gemanipuleer met de grenzen van de kiesdistricten voor het Congres. De Democraten moeten ook het hoofd bieden aan soortgelijke manipulaties met de kiesdistricten voor de Senaat. Op dit moment vertegenwoordigen de 49 senatoren die zich tot de Democraten rekenen 181 miljoen mensen, terwijl de 51 senatoren uit het Republikeinse kamp slechts 142 miljoen mensen vertegenwoordigen.

Bovendien zijn de VS berucht als het gaat om de lage kiezersopkomst bij tussentijdse verkiezingen, wat doorgaans schadelijk is voor de vooruitzichten van de Democratische kandidaten. En Trump en de Republikeinen in het Congres profiteren van een betrekkelijk sterke economie, die zij hebben geërfd van de voormalige president Barack Obama, maar graag als hun eigen prestatie claimen.

Tenslotte mogen we de angstfactor niet over het hoofd zien. Talloze Amerikanen vallen routinematig ten prooi aan reclamecampagnes op sociale media en kabeltelevisiekanalen, die inspelen op hun laagste instincten. U kunt er verzekerd van zijn dat oudere witte kiezers tijdens deze verkiezingscyclus net als in het verleden getrakteerd zullen worden op een dieet van bombast over de dreiging die uitgaat van immigranten, mensen van kleur, moslims en andere boemannen voor Trump-kiezers (dat wil zeggen, als ze niet kunnen worden opgelicht met fake diabetes-kuurtjes en veel te dure goudfondsen).

Ongeacht wat er in november dit jaar gebeurt, is het al duidelijk dat de Amerikaanse eeuw op 8 november 2016 is geëindigd. Op die dag hielden de Verenigde Staten op 's werelds leidende supermacht te zijn – de gebutste maar uiteindelijk goedbedoelende beschermer van vrede, welvaart en mensenrechten in de hele wereld. De dagen van Amerika als Kindlebergse hegemonie liggen nu achter ons. De geloofwaardigheid die door toedoen van de Trump-aanhangers verloren is gegaan – met steun van Rusland en het Electoral College in de VS – kan nooit meer worden teruggewonnen.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/cNROW1y/nl;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.