0

Věčné americké Vánoce

Popřely Spojené státy ekonomické zákony? Se začátkem nového roku pokračují USA v předhánění ostatních bohatých států. Co olbřímí obchodní deficit USA? Žádný problém. V roce 2005 se ještě prohloubil, a dolar přesto posiloval. Nízká míra investic a zhoršující se systém základního školství? S tím si také není třeba lámat hlavu. Superpružné americké ekonomice se trvale daří vyrábět z méně více.

Stejně tak neexistují žádné známky, že by se americká ekonomická hegemonie začínala hroutit pod tíhou udržování jednostranné vojenské nadvlády. Místo aby američtí spotřebitelé pociťovali tak jako v kterékoliv jiné běžné zemi nouzi vyplývající z válečného strádání, nezřízeně utrácejí, jako by měli Vánoce po celý rok.

Existují lidé, kteří opravdu věří představě, že je Amerika výjimečná. Tito pravověrní argumentují tím, že američtí spotřebitelé si mohou své marnotratné způsoby dovolit, poněvadž ekonomika jejich země je lepší než kterákoliv jiná. Americký trh práce je pružnější než evropský, což mu umožňuje čiperněji reagovat na věčně pohyblivé písky globalizace. A na rozdíl od většiny zemí, zejména latinskoamerických a asijských, americký systém nelítostně osekává slabé firemní vedení.

Pravověrní se navíc odvolávají na lépe financovaný a hyperkonkurenční systém amerických univerzit, který vstřebává až neúměrně vysoký podíl špičkových světových studentů a výzkumných pracovníků. Mnozí z nich se nakonec rozhodnou v Americe natrvalo usadit, což je pro ně poměrně snadné díky tomu, že společnost stále vítá lidi zvenčí s otevřenou náručí (ačkoliv se situace od roku 2001 zhoršila). A především není americká armáda pro zemi zátěží, ale spíše podporuje její technologickou převahu tím, že financuje základní výzkum.