0

Nové obchodní pokrytectví Ameriky

Jak se současné „rozvojové kolo“ obchodních rozhovorů dostává do finálních etap, začíná být čím dál zřejmější, že snaze o prosazování rozvoje neposlouží a že základy multilaterálního obchodního systému budou otřeseny. Nikde to není jasnější než na ustanovení, které by mělo nejméně vyspělým zemím zajistit téměř bezcelní přístup na trhy zemí vyspělých.

Před rokem se lídři nejbohatších států světa zavázali ke zmírnění tíživé situace nejchudších. V listopadu 2001 v Dauhá přislíbili, že chudým zemím poskytnou něco hodnotnějšího než peníze: příležitost prodávat své zboží a tak si na cestu z chudoby vydělat. Za zvuku fanfár se na okamžik zdálo, že vyspělé země svůj slib plní, neboť Evropa rozšířila svou iniciativu „Všechno kromě zbraní“ (EBA), jejímž prostřednictvím jednostranně otevírala své trhy pro nejchudší státy světa.

Tento úvod znamenal méně, než se zdálo. Ďábel se ukrývá v maličkostech a nejedna méně vyspělá země zjistila, že komplikovaná pravidla určování původu zboží stanovená v EBA společně s mantinely na straně nabídky znamenají, že chudé země mají jen malou naději své nově liberalizované výrobky vyvážet.

Ránu z milosti jim ovšem zasadila nejbohatší země světa, Spojené státy, které se zase jednou rozhodly prokázat své pokrytectví. USA naoko souhlasily s 97% otevřením svých trhů pro nejchudší státy. Rozvojové země byly zklamané výsledky evropské iniciativy EBA a Evropa zareagovala závazkem řešit alespoň část problému, který pravidla ověřování původu zboží způsobují. Záměrem Ameriky naopak bylo vzbuzovat dojem, že své trhy otevírá, a přitom nic takového neudělat, neboť USA podle všeho mohou zvolit různá 3% pro každou zemi. Výsledku už se posměšně začíná říkat iniciativa „Všechno kromě produkce“: rozvojovým zemím bude dovoleno neomezeně vyvážet všechno kromě toho, co vyrábějí. Mohou exportovat proudové motory, výkonnou výpočetní techniku, letadla, počítačové čipy všech druhů – jenom ne textil, zemědělské výrobky nebo zpracované potraviny, tedy zboží, které mohou vyrábět a vyrábějí.