0

Mylně vedená americká debata o imigraci

V Senátu Spojených států začíná debata o imigraci, která se bude zabývat několika návrhy. Mezi nimi je i odporný návrh zákona – Sněmovnou reprezentantů už schválený –, který ustanovuje výstavbu zdi podél americko-mexické hranice a neoprávněný vstup do USA klasifikuje jako těžký zločin.

Senát USA rovněž zváží návrh zákona, jehož spoluautory jsou senátoři Edward Kennedy a John McCain a který navrhuje silnější hraniční ostrahu, program pro přechodně zaměstnané s možností získat trvalý pobyt a občanství a legalizaci lidí, kteří už v USA jsou bez dokladů. Další myšlenkou je požadovat od všech, kdo v USA chtějí své postavení přistěhovalce legalizovat, aby se vrátili domů a tam čekali v pořadníku.

Tento poslední prvek je z velké části jen rétorika; jen těžko si lze představit Mexičana, který už je v USA, a přece se vrátí řekněme do Zacatecasu, aby tu trpělivě čekal v pořadníku na nová víza. Prezident George W. Bush tuto otázku obchází od doby, kdy se zavázal k uzavření dohody o přistěhovalectví s Mexikem, když téměř přesně před pěti lety navštívil prezidenta Vicenta Foxe v Guanajuatu.

Konečně, a snad především, je zde kompromisní návrh předsedy Senátního justičního výboru Arlena Spectera. Specterův návrh taktéž zavádí posílení bezpečnosti na hranici a dále šestiletý neobnovitelný program pro přechodně zaměstnané bez možnosti získat trvalý pobyt, ačkoliv by neoprávněným imigrantům umožnil v USA zůstat v novém, nepřistěhovaleckém postavení. Toto postavení by mohlo, avšak nemuselo umožňovat získání trvalého pobytu a občanství; vyhýbání se této otázce může být vyjednávací taktikou usilující o obejití debaty o tom, zda jde o formu skryté amnestie (jíž naštěstí do jisté míry je).