0

Amerika a její voodoo politika lidských práv na Haiti

IDB, která je největší regionální rozvojovou bankou na světě, působí v Latinské Americe a Karibiku a jejím proklamovaným cílem je „napomáhat k urychlení hospodářského a sociálního rozvoje“. Její počínání na Haiti však tyto cíle značně podkopalo.

Půjčky IDB ve výši zhruba 54 milionů dolarů, určené na zlepšení vodní infrastruktury na Haiti, kde je voda bez nadsázky nejhorší na světě, nabízely osvědčenou cestu k prevenci smrtelných onemocnění přenášených vodou. Původně měly pomoci naplňovat právo na vodu v nejzbídačelejší zemi západní polokoule, avšak nakonec se tyto půjčky i životy, které měly zachránit, staly jen pěšci v promyšlené politické mocenské hře.

V roce 2001 američtí činitelé pohrozili, že využijí svého vlivu a zastaví tok již dříve schválených prostředků IDB, pokud se majoritní politická strana na Haiti nepodvolí politickému požadavku přijmout určité konkrétní rozdělení křesel v haitské volební komisi. Krátce poté IDB a její členové nezačali na příkaz z USA vyplácet půjčky podle původního plánu a místo toho učinili bezpříkladný krok: implicitně podmínili uvolnění prostředků splněním požadavků na určité politické kroky ze strany Haiti. Takové počínání bylo porušením charty IDB, která bance a jejím členům přísně zakazuje vměšovat se do vnitřních politických záležitostí členských států.

Z vnitřní e-mailové komunikace vyplývá, že právní poradce USA v IDB naznačil americkému ministerstvu financí, že půjčkám sice nebrání žádné legitimní technické překážky, avšak USA mohou jejich vyplácení efektivně zablokovat tím, že celý proces „zpomalí“. Kdyby například požadovaly další posouzení půjček, Haiti by muselo provést plánované platby dříve, než by mu byly prostředky vůbec přiděleny. „Není to sice ‚neprůstřelný‘ způsob, jak platby IDB zastavit,“ napsal poradce, „avšak rozhodně znamená několik dalších balvanů v cestě.“