9

Americká druhá šance s Indií

NEW YORK – Červnová návštěva indického premiéra Nárendry Módího ve Washingtonu si mimo Indii získala jen malou veřejnou pozornost. Přesto ji diplomaté a vojenští činitelé v Asii i jinde bezpochyby bedlivě sledovali. Měli pro to dobrý důvod: sbližování dvou nejlidnatějších světových demokracií by mohlo utvářet budoucnost celého světa.

Stojí za zmínku, že Módí ve svém projevu v americkém Kongresu hned patnáctkrát použil slovo „partner“ nebo „partnerství“. V oficiálním společném prohlášení obou vlád je Indie označena za „významného obranného partnera“ Spojených států, který se může ucházet o pokročilé technologie pro vojenské použití.

Vztah mezi Indií a USA se proměnil z chladné odtažitosti ve strategickou blízkost během jediné generace – což je na poměry geopolitiky rychlost blesku. Faktory stojící za tímto posunem si zasluhují bližší pozornost, neboť mnohé z nich pravděpodobně semknou obě země ještě těsněji k sobě.

Významnou součástí bilaterálního sbližování byl konec studené války, protože eliminoval možnost pokračujícího spojenectví Indie se Sovětským svazem, jakož i důvody k tomu, aby se Indie stala nezúčastněným státem.