0

Rozpolcená Arábie

Přes arabský svět jako by se přelévala demokratická vlna. Dokonce i tradiční arabské monarchie a emiráty se v jejím víru mění. Kuvajt dnes umožňuje ženám účast ve volbách, Katar přijal ambiciózní reformní program, Bahrajn projevil obrovskou toleranci vůči masovým demonstracím a Spojené arabské emiráty povolují existenci něčeho takového, jako je svobodný tisk. Saúdská Arábie však i nadále přistupuje k jakékoliv změně se značnou ostražitostí, a zůstává tak obrovskou a zdánlivě neodstranitelnou překážkou reforem v celoregionálním měřítku.

Ačkoliv vládnoucí rod Saúdů čelí obrovskému tlaku, aby následoval příkladu svých sousedů, vnitřní odpor vůči takovému kroku je i nadále velice silný. A tak zaujali Saúdové obojaký přístup: na jedné straně královská rodina podněcuje demokratické reformátory, aby se vyslovovali nahlas, a na druhé straně je za to posílá do vězení.

Patnáctého května byli tři přední reformátoři – známý novinář a básník Alí Dumajní a univerzitní profesoři Abdalláh Hamíd a Matrúk Fálih – odsouzeni v uzavřeném procesu bez právního zastoupení a posláni do vězení na šest až devět let. Jejich zločinem bylo volání po konstituční monarchii. V oficiálním rozsudku se konstatuje, že ohrožovali národní jednotu, zpochybňovali držitele moci a štvali veřejné mínění proti státu, přičemž používali „zahraniční“, tedy západní terminologii.

Nedlouho po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001 se tito liberální reformátoři spojili se 160 dalšími intelektuály a napsali korunnímu princi Abdalláhovi petici, v níž žádají reformy. Petice vyzývala monarchii, aby fungovala v rámci ústavně předepsaných mantinelů, a volala po nezávislém soudnictví.