De noodzakelijke data-revolutie in Afrika

WASHINGTON, DC – Sinds de introductie van de term 'data-revolutie' zijn er verwoede pogingen in het werk gesteld om een agenda te definiëren, ontwikkelen en implementeren voor de verandering van het verzamelen, gebruiken en distribueren van ontwikkelingsstatistieken. Dat is ook zinvol. Het is immers onmogelijk – ongeacht de details – de volgende ontwikkelingsagenda van de internationale gemeenschap in te schatten zonder een nauwkeurige agenda.

Toch is er in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika – de regio met het grootste potentieel voor vooruitgang op grond van de aanstaande Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) – een ernstig tekort aan nauwkeurige data. Van 1990 tot 2009 had slechts één Afrikaans land ten zuiden van de Sahara gegevens over alle twaalf de indicatoren die in 2000 zijn vastgelegd in de Millennium Development Goals (Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen). Geen van de zestig landen waarvan de statistieken volledig up-to-date zijn ligt in Afrika. Hoewel de meeste Afrikaanse landen de afgelopen tien jaar waarschijnlijk te maken hebben gehad met economische groei, laat de nauwkeurigheid van de gegevens waarop de groeischattingen zijn gebaseerd – om maar te zwijgen van de data over inflatie, voedselproductie, onderwijs en inentingspercentages – zeer te wensen over.

Onnauwkeurige data hebben ernstige gevolgen. Neem de ervaringen van Nigeria eerder dit jaar, toen een herijking van het bbp DP uitwees dat de Nigeriaanse economie bijna 90% groter was dan eerder werd gedacht. Het vertekende beeld van de Nigeriaanse economie dat uit eerdere statistieken naar voren was komen, heeft geleid tot misplaatste beslissingen over particuliere beleggingen, kredietbeoordelingen en belastingen. Bovendien betekende het dat Nigeria meer internationale hulp heeft gekregen dan het feitelijk nodig had – hulp die naar hulpbehoevender landen had kunnen gaan.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/LEwkwGx/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.