Afrika potřebuje datovou revoluci

WASHINGTON, DC – Od chvíle, kdy byl představen pojem „datová revoluce,“ sledujeme příval snah definovat, rozpracovat a zavést program, který transformuje sběr, využití a distribuci rozvojové statistiky. Dává to smysl. Bez přesných dat nebude možné hodnotit příští rozvojovou agendu mezinárodního společenství, ať už jsou její podrobnosti jakékoli.

V subsaharské Africe, regionu s největším potenciálem rozvoje v rámci nadcházejících Cílů udržitelného rozvoje, však přesná data zoufale chybějí. Jen jedna subsaharská země měla v letech 1990 až 2009 data pro všech 12 indikátorů zařazených roku 2000 do Rozvojových cílů tisíciletí. Platí dokonce, že ani jediná z 60 zemí s kompletními zásadními statistikami nepochází z Afriky. Přestože většina afrických zemí za posledních deset let nejspíš zažila hospodářský růst, přesnost dat, na nichž se odhady růstu zakládají, zůstává výrazně nedostatečná, o údajích týkajících se inflace, produkce potravin, vzdělávání a proočkovanosti ani nemluvě.

Nepřesnost dat má vážné důsledky. Připomeňme letošní zkušenost Nigérie, kde revize HDP ukázala, že ekonomika je o téměř 90 % větší, než se dříve myslelo. Pokřivený obraz nigerijského hospodářství, jejž vykreslily dřívější statistiky, pravděpodobně vedl k mylným rozhodnutím ohledně soukromých investic, hodnocení úvěrů a zdanění. Navíc zapříčinil, že ve prospěch Nigérie bylo vyčleněno víc mezinárodní pomoci, než si zasloužila – ta přitom mohla směřovat do potřebnějších zemí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/LEwkwGx/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.