Může Navalnyj zachránit Rusko?

MOSKVA – V úvaze o možnosti (či spíše nemožnosti), že Rusko jednou projde transformací ve stylu Západu, diplomat a protiosvícenský filozof Joseph de Maistre roku 1811 napsal: „Každý národ má vládu, jakou si zaslouží.“ Čtrnáct let nato se zdálo, že děkabristické povstání – hnutí básníků a armádních důstojníků usilující o svržení cara Mikuláše I. a zřízení konstituční monarchie – de Maistrovo tvrzení vyvrací. Vzpoura byla ovšem potlačena a děkabristé popraveni nebo nuceni prchnout do vyhnanství. Jeden odsouzený důstojník proslule prohlásil: „Všechny nás pověsit nemůžete.“

Brutální ruské dvacáté století se svou totalitou a gulagy tohoto důstojníka – a de Maistra – téměř usvědčilo z omylu. Nikdo si nemůže „zasloužit,“ aby se mu vládlo tak obludně. Za Stalinovy vlády zahynulo podle odhadů 20 milionů Rusů a ostatní ochromil teror.

Jedenadvacáté století je k Rusům vlídnější, alespoň prozatím. Avšak třebaže teror a hladomor Rusko nezažívá, za neblahé vlády Vladimíra Putina, vstupující právě do svého 14. roku, ožily mnohé represivní taktiky minulosti.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/KeOjlgs/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.