7

De dageraad van een klimaatvriendelijke luchtvaart

MONTREAL – Nu de wereld steeds meer onderling verbonden wordt is de vraag naar luchttransport groeiende, en er wordt verwacht dat meer dan 30.000 nieuwe grote vliegtuigen de komende jaren het luchtruim zullen kiezen. Maar als we de groei in de luchtvaart willen volhouden zonder het broeikaseffect te vergroten moeten we snel de substantiële luchtvaart-gerelateerde CO²-uitstoot verminderen, die niet is opgenomen in de klimaatovereenkomst van Parijs waar meer dan 190 landen afgelopen december mee instemden.

Gelukkig is nu het perfecte moment om de uitstoot van de luchtvaart los te koppelen van de groei in het luchttransport. Vertegenwoordigers uit 191 landen kwamen deze week in Montreal bijeen voor de 39e sessie van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de Verenigde Naties, en na tientallen jaren geruzie zijn ze het eens geworden over een luchtvaart-specifieke klimaatovereenkomst.

Het nieuwe ICAO-raamwerk richt zich op koolstofneutrale groei in de internationale luchtvaart vanaf 2020, en kent als centraal onderdeel een global market-based measure (GMBM) om luchtvaartmaatschappijen te helpen hun netto-uitstoot betaalbaar te beperken tot de niveaus van 2020. Wanneer doorgevoerd zal dit het eerste halt aan koolstofuitstoot voor een mondiale industrie zijn dat de kosten voor consumenten niet merkbaar verhoogt. En luchtvaartmaatschappijen zullen emissierechten uit andere sectoren opkopen, en zo miljarden dollars in de ontwikkeling van een lage koolstofuitstoot over de hele wereld pompen.

De eerste zes jaar zal het nieuwe raamwerk alleen toegepast worden op vluchten tussen landen die dit vrijwillig hebben overgenomen, wat betekent dat de ICAO adequate participatie zal moeten aanmoedigen om het programma effectief te laten zijn. Deze benadering van vrije keuze krijgt kritiek, maar of een programma wordt gecategoriseerd als vrijwillig of verplicht gaat aan de pointe voorbij, omdat internationale akkoorden in de regel alleen maar gelden voor soevereine landen die hebben besloten mee te doen.

Ongeveer 64 landen hebben zich al bereid getoond de ICAO-overeenkomst te ondertekenen, en samen zijn deze verantwoordelijk voor bijna 80% van de verwachte groei van CO²-uitstoot boven de niveaus van 2020. Dat is geen 100%, maar het is een goed begin, en het is te verwachten dat meer landen mee gaan doen wanneer ze andere de vruchten zien plukken van de ontwikkelingen in een lage koolstofuitstoot.

De luchtvaartmaatschappijen zelf zullen een wereldwijd coherent kader dat heldere en voorspelbare maatstaven instelt verwelkomen, in plaats van een regelgevende lappendeken die verschilt van land tot land en hun internationale operaties compliceert. Om de kosten van nakoming te minimaliseren – en omdat milieuduurzaamheid een cruciale concurrentiefactor is geworden voor zowel klanten als investeerders – zullen luchtvaartmaatschappijen de landen waar ze zaken doen waarschijnlijk aanmoedigen deel te nemen aan het ICAO-programma.

De nieuwe overeenkomst biedt een enorme kans om de uitstoot van 2,5 miljard ton CO² in de eerste vijftien jaar te voorkomen – het equivalent van ruwweg 35 miljoen auto’s minder op weg voor elk jaar dat het programma draait. De overeenkomst zal ook grote producenten zoals Boeing, Airbus, Bombardier, en Embraer aanmoedigen – die al investeren in stillere en zuiniger vliegtuigen en verbeteringen in efficiency voor bestaande modellen – om schonere technologie te ontwikkelen die ze in staat zal stellen om minder emissierechten te hoeven kopen.

Het raamwerk overeengekomen in Montreal is echter nog niet compleet, en er moeten met spoed nog cruciale details uitgewerkt worden zodat luchtvaartmaatschappijen kunnen beginnen te plannen hoe aan de nieuwe milieudoelstellingen te voldoen.

Ontwikkelde landen hebben al aangeboden om te helpen de GMBM te implementeren, waarvan gehoopt wordt dat dit de weg zal plaveien voor investeringen in opkomende economieën die nieuwe centra van de luchtvaart aan het worden zijn. Wanneer deze landen oudere technologieën kunnen overslaan kunnen ze de nieuwe leiders worden in koolstof-verstandig vliegen. Ze zouden deze kans moeten pakken en mee moeten doen aan het ICAO-raamwerk zodat de producenten een helder en voorspelbaar pad naar de toekomst te wachten staat.

Op de klimaatgesprekken in Parijs afgelopen jaar waren we getuige van de kracht van mondiale collectieve actie om klimaatverandering het hoofd te bieden. Niet minder dan 187 landen – groot en klein, ontwikkeld en in ontwikkeling – kondigden in de maanden voor de conferentie doelstellingen voor vermindering van uitstoot aan, wat het momentum creëerde om een historisch akkoord te sluiten.

Met de klimaatovereenkomst van Parijs op schema om de komende maanden in gang gezet te worden – sneller dan iedereen dacht dat mogelijk was – bestaat dit momentum nog steeds. De ICAO-overeenkomst is de volgende golf in de internationale strijd tegen klimaatverandering. De twee overeenkomsten samen zullen onze kansen om milieu-duurzame economische groei te bereiken stimuleren. Door onze koolstofvoetafdruk nu op te ruimen zullen toekomstige generaties luchtreizigers uit hun raam naar een gezonde planeet kunnen kijken.

Vertaling Melle Trap