7

Úsvit klimaticky ohleduplné letecké dopravy

MONTREAL – Jak se svět rostoucí měrou propojuje, poptávka po letecké přepravě sílí. Očekává se, že během následujících několika let se do oblak vznese 30 000 nových velkých letadel. Máme-li však růst letecké dopravy zachovat, aniž bychom zhoršovali globální oteplování, musíme urychleně snížit letecké emise CO2, které jsou podstatné, leč nevztahuje se na ně pařížská klimatická dohoda, s níž loni v prosinci souhlasilo přes 190 zemí.

Naštěstí nadešel vhodný okamžik vazbu mezi růstem vzdušné přepravy a leteckými emisemi přetnout. V Montrealu se tento týden sešli zástupci 191 zemí na 39. schůzi Mezinárodní organizace OSN pro civilní letectví (ICAO) a po desetiletích rozepří se shodli na klimatické dohodě pro leteckou oblast.

Nová rámcová dohoda ICAO usiluje o „uhlíkově neutrální růst“ v mezinárodním letectví od roku 2020 a svým stěžejním bodem činí globální tržně založené opatření, které má leteckým společnostem pomoci k finančně přijatelné možnosti nastavit strop emisí na hladiny roku 2020. Bude-li realizováno, stane se prvním stropem uhlíkových emisí v globálním odvětví, které markantně nezvýší ceny pro spotřebitele. Aerolinie přitom budou nakupovat úbytky emisí z jiných sektorů ekonomiky, takže napumpují miliardy dolarů do nízkouhlíkového rozvoje po celém světě.

Prvních šest let bude tato rámcová dohoda platit jen na lety mezi zeměmi, které ji dobrovolně přijaly, což znamená, že ICAO bude muset pobídnout k dostatečné účasti, aby byl program účinný. Přístup založený na dobrovolném přistupování má své kritiky, ale otázka, zda je program zaškatulkován jako „dobrovolný,“ či „závazný,“ je nepodstatná, protože mezinárodní úmluvy obecně platí jen pro ty suverénní země, které se rozhodly je přijmout.

Ochotu podepsat se pod dohodu ICAO už dalo najevo asi 64 zemí a společně zodpovídají za téměř 80 % očekávaného růstu emisí CO2 nad hladiny roku 2020. Není to sice 100 %, ale je to skvělý začátek a lze očekávat, že se přidají další země, až uvidí, jak ostatní sklízejí plody nízkouhlíkového rozvoje.

Ucelený globální rámec, který zavede jasná a předvídatelná měřítka plnění povinností, namísto regulatorní mozaiky, která se stát od státu liší a komplikuje mezinárodní podnikání, uvítají samotné aerolinie. Ve snaze minimalizovat náklady na splnění požadavků – a jelikož environmentální udržitelnost je dnes klíčovým ukazatelem konkurenční schopnosti pro zákazníky i investory – budou patrně letecké společnosti pobízet země, kde podnikají, aby se k programu ICAO přidaly.

Nová dohoda představuje obrovskou příležitost, jak předejít emisím 2,5 miliardy tun CO2 během prvních 15 let – ekvivalentu odstranění zhruba 35 milionů aut ze silničního provozu každý rok, kdy bude program v účinnosti. Přední výrobce jako Boeing, Airbus, Bombardier a Embraer – kteří už investují do tišších letadel s nižší spotřebou i do zlepšování efektivity stávající modelů – dohoda také pobídne k vývoji čistějších technologií, které jim umožní kupovat méně emisních kompenzací.

Rámcová dohoda z Montrealu však není kompletní a je nezbytné rychle dopracovat zásadní detaily, aby letecké společnosti mohly začít plánovat, jak nové environmentální cíle splní.

Vyspělé země už nabídly pomoc se zaváděním globálního tržně založeného opatření, u něhož se doufá, že otevře dveře investicím do rozvíjejících se ekonomik, které se stávají novými leteckými tahouny. Pokud tyto země dokážou přeskočit staré technologie, mohou se stát novými lídry v uhlíkově prozíravém létání. Měly by se chopit příležitosti, která se jim nabízí, a přistoupit k rámci ICAO, aby jejich výrobci měli před sebou jasnou a předvídatelnou cestu vpřed.

Loni během pařížských rozhovorů o klimatu jsme byli svědky síly společného globálního postupu při řešení změny klimatu. Během měsíců před konferencí ohlásilo své cíle v oblasti snižování emisí celých 187 zemí, velkých i malých, vyspělých i rozvojových, což dalo do pohybu směřování k dosažení významné dohody.

Pařížská klimatická dohoda je na cestě k nabytí účinnosti v nadcházejících měsících, rychleji, než všichni považovali za možné, takže naše hybná síla doposud neopadla. Dohoda ICAO je další vzedmutí v mezinárodní bitvě proti změně klimatu. Společně tyto dvě dohody pozvednou naše naděje na dosažení environmentálně udržitelného hospodářského růstu. Když dnes očistíme svou uhlíkovou stopu, budoucí generace cestujících ze všech zemí budou mít možnost z okénka v letadle pohlédnout na zdravou planetu.

Z angličtiny přeložil David Daduč