1

Lepší globální rámec pro skoncování s AIDS

STOCKHOLM, ŽENEVA – Tento týden oslavujeme obrovský pokrok, který jsme učinili v boji proti HIV a AIDS. V mnoha zemích se silnými zdravotnickými systémy už HIV není rozsudkem smrti, nýbrž chronickým onemocněním. A Afrika dosáhla klíčového milníku: počet Afričanů nastupujících léčbu HIV letos přesáhne počet Afričanů, kteří se tímto virem nakazí.

Ačkoliv však slavíme, musíme zároveň oplakávat 1,1 milionu osob, jež kvůli tomuto onemocnění letos přišly o život. Virem HIV se stále nakazí 6000 lidí denně a AIDS zůstává hlavní příčinou úmrtí dětí, adolescentů a žen v Africe.

Hnutí proti AIDS inspirovalo nás všechny k pomoci lidem, kteří jsou nadále ponecháváni napospas osudu, a k závazku skoncovat s AIDS jednou provždy. Naštěstí už máme know-how, zdroje a zejména politický impulz k tomu, abychom toho dosáhli, a členské státy Organizace spojených národů přišly na letošním jednání na vysoké úrovni o ukončení AIDS s ambiciózními závazky, které nás nasměrují na dráhu vedoucí k rychlému splnění našeho cíle.

A co víc, Kanada v září hostila úspěšnou konferenci o financování Globálního fondu pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii, z jejíhož výtěžku ve výši téměř 13 miliard dolarů budou doplněny zdroje fondu pro období let 2017-2019. Jednotlivé země zatím zvýšily své domácí investice a mezinárodní partneři – velcí i malí – zachovali svou podporu, díky čemuž dosáhneme částky 26 miliard dolarů, která bude zapotřebí pro globální reakci na AIDS v roce 2020.