0

Po Annanovi

Kdo vystřídá Kofiho Annana na pozici generálního tajemníka OSN, je mezi diplomaty horkou otázkou. Nad tím, co tato práce obnáší, se zamýšlí Shashi Tharoor, zástupce generálního tajemníka OSN.

„Nejnesplnitelnější úkol na světě,“ právě tak pozici v roce 1953 popsal první generální tajemník Organizace spojených národů Trygve Lie svému nástupci Dagu Hammarskjoldovi. Čas nesnadnost této práce nijak neulehčil.

Tvůrci Charty OSN dali generálnímu tajemníkovi dvě odlišné funkce: je „hlavním správním úředníkem Organizace“ a rovněž nezávislým činitelem, jehož Valné shromáždění a Rada bezpečnosti mohou pověřit určitými nespecifikovanými (ale z podstaty politickými) úkoly. Každý držitel úřadu musí prokázat, zda je více tajemníkem než generálem.

O paradoxy není nouze. Od generálního tajemníka se očekává, že bude sice požívat podpory vlád, zejména pěti stálých členů Rady bezpečnosti, ale že bude stát nad náklonností ke kterékoli z nich. Kvalifikační předpoklady získává úřednickou nebo diplomatickou službou, ale jakmile je zvolen, musí svou minulost přesáhnout a konat povinnosti hlasu světa, či dokonce „sekulárního papeže“.