0

EMBARGOED UNTIL SUNDAY, JULY 5

Kofi Annam

NEW YORK – Celosvětová hospodářská recese se v případě Afriky přetavila v rozvojovou krizi, která odhaluje zranitelnost tohoto kontinentu nejen vůči hospodářskému poklesu, ale i vůči změnám klimatu. Změna charakteru počasí již dnes postihuje životy milionů Afričanů tím, že snižuje jejich potravinovou bezpečnost, usnadňuje šíření nemocí, jako je malárie, a podněcuje hromadnou migraci. Ohroženo je živobytí i životy milionů lidí.

Paradoxně však tato krize představuje pro Afriku také jedinečnou příležitost. Naléhavost snahy řešit problém klimatických změn odkrývá zajímavé možnosti v oblasti zmírňování následků, zejména pak v oblasti obnovitelné energie a nízkouhlíkového růstu. Existuje reálná možnost nasměrovat země na nový rozvojový model, z něhož nebude mít prospěch pouze Afrika, ale i celý svět.

Do té doby je klíčovou otázkou adaptace na klimatické změny. Pro Afriku to znamená „počasívzdorný“ rozvoj prostřednictvím zvyšování zemědělských výnosů, investic do plodin a infrastruktury odolných vůči klimatu, podpory hospodaření s dešťovou vodou a rozšiřování zdravotnických kontrolních opatření při očekávaném zvýšení výskytu nemocí šířených přenašeči. Aby se mohla Afrika adaptovat na klimatické změny, potřebuje další zdroje nad rámec již existujících závazků pomoci.