Employees at a farm JEKESAI NJIKIZANA/AFP/Getty Images

We moeten luisteren naar de toekomstige boeren van Afrika

NAIROBI – Afrika zit middenin een jeugdwerkloosheidscrisis. Tegen 2035 zullen er zo'n 350 miljoen nieuwe banen nodig zijn, en de landbouw – de grootste bedrijfstak van het continent – zou daar het gros van kunnen leveren. Maar op dit moment mijden jonge Afrikanen het leven op de boerderij en prefereren ze het werk in de stad. Als we het werkgelegenheidsprobleem van Afrika willen oplossen, moeten agrarische bedrijven manieren zien te vinden om jongeren te rekruteren.

Dit probleem was de kern van mijn onderzoek als lid van de Youth Think Tank, een door jongeren geleid initiatief, in samenwerking met Restless Development Uganda en de Mastercard Foundation. In een recent rapport hebben we de ervaringen van jonge Afrikaanse landbouwers in zeven landen onderzocht. En we ontdekten dat de beste manier om jongeren ertoe te verleiden terug te keren naar de boerderij bestaat uit het verbeteren van de toegang tot en de omgang met opkomende technologieën.

Veel jongeren die wij spraken, zeiden dat voor hen het grootste obstakel voor een carrière in de landbouw het aanleren van de digitale en technische vaardigheden is, die nodig zijn om te kunnen slagen op de hedendaagse agrarische markt. Nu technologieën als cloud computing, bodemsensoren en weerdrones de manier veranderen waarop voedsel wordt geproduceerd, verpakt en gedistribueerd, is digitale “geletterdheid” net zo belangrijk als vruchtbare grond en zaadgoed van hoge kwaliteit. Het is dus logisch dat als méér jongeren zich de digitale vaardigheden eigen zouden kunnen maken, ook méér van hen werk in de landbouw moeten kunnen vinden.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/t6wY2uXnl