Employees at a farm JEKESAI NJIKIZANA/AFP/Getty Images

We moeten luisteren naar de toekomstige boeren van Afrika

NAIROBI – Afrika zit middenin een jeugdwerkloosheidscrisis. Tegen 2035 zullen er zo'n 350 miljoen nieuwe banen nodig zijn, en de landbouw – de grootste bedrijfstak van het continent – zou daar het gros van kunnen leveren. Maar op dit moment mijden jonge Afrikanen het leven op de boerderij en prefereren ze het werk in de stad. Als we het werkgelegenheidsprobleem van Afrika willen oplossen, moeten agrarische bedrijven manieren zien te vinden om jongeren te rekruteren.

Dit probleem was de kern van mijn onderzoek als lid van de Youth Think Tank, een door jongeren geleid initiatief, in samenwerking met Restless Development Uganda en de Mastercard Foundation. In een recent rapport hebben we de ervaringen van jonge Afrikaanse landbouwers in zeven landen onderzocht. En we ontdekten dat de beste manier om jongeren ertoe te verleiden terug te keren naar de boerderij bestaat uit het verbeteren van de toegang tot en de omgang met opkomende technologieën.

Veel jongeren die wij spraken, zeiden dat voor hen het grootste obstakel voor een carrière in de landbouw het aanleren van de digitale en technische vaardigheden is, die nodig zijn om te kunnen slagen op de hedendaagse agrarische markt. Nu technologieën als cloud computing, bodemsensoren en weerdrones de manier veranderen waarop voedsel wordt geproduceerd, verpakt en gedistribueerd, is digitale “geletterdheid” net zo belangrijk als vruchtbare grond en zaadgoed van hoge kwaliteit. Het is dus logisch dat als méér jongeren zich de digitale vaardigheden eigen zouden kunnen maken, ook méér van hen werk in de landbouw moeten kunnen vinden.

Om te begrijpen hoe belangrijk technologie is voor de jonge Afrikaanse boer moet je naar de wedijver om land kijken. De meeste landbouwgrond wordt verkregen via erfelijke of communale distributiesystemen, en als er nieuwe stukken grond worden toegewezen zijn die doorgaans kleiner dan de stukken grond die aan eerdere generaties ter beschikking zijn gesteld. Om winstgevend te blijven, moeten de jongere boeren dus grotere gewassen verbouwen op een kleinere ruimte, waarvoor innovatie vereist is.

Uit ons onderzoek is gebleken dat de beste oplossingen voor jonge boeren in de meeste gevallen al door jonge mensen worden ontworpen. In Kenia veranderde een groenteteler bijvoorbeeld haar keukentuintje in een verticale boerderij om de productie te verhogen. Vandaag de dag runt ze haar eigen bedrijf door soortgelijke constructies te ontwerpen, vervaardigen en installeren voor een verscheidenheid aan klanten. Een andere ondervraagde creëerde een mobiele app om boeren te helpen aansluiting te vinden bij plaatselijke zaad- en mestleveranciers.

Helaas ontvangen dit soort door de jeugd gedreven innovaties zelden de noodzakelijke politieke of financiële steun om ze levensvatbaar en schaalbaar te maken. Ondanks het hebben van goede ideeën voelen de meeste jonge agrarische innovators zich zelden gesteund bij hun inspanningen. Jonge mensen kunnen helpen de werkloosheidsproblemen van Afrika op te lossen, maar degenen die het dichtst bij het probleem staan moeten nog onderdeel worden van de oplossing.

Subscribe now

Exclusive explainers, thematic deep dives, interviews with world leaders, and our Year Ahead magazine. Choose an On Point experience that’s right for you.

Learn More

Uit ons onderzoek komen diverse strategieën naar voren om dit resultaat te bereiken. Om te beginnen hebben jonge mensen behoefte aan plekken waar ze zich kunnen verstaan met gelijkgestemde innovators. Dit onderkennend moeten beleidsmakers en de particuliere sector samenwerken om incubatiecentra en ideation-hubs te creëren, waar jonge mensen geholpen kunnen worden om met de landbouw samenhangende technologieën te bouwen, te bespreken en te leren gebruiken.

Bovendien moeten degenen die nieuwe landbouwtechnologieën propageren naar de plekken reizen waar jonge mensen bijeenkomen, om hands-on, op specifieke publieksgroepen gerichte trainingen te geven. Als de nieuwste landbouwgadgets en –gereedschappen alleen maar via de sociale media aan de man worden gebracht, zoals vaak het geval is, zal de afname in landelijke gebieden achterblijven.

Verder hebben jonge mensen behoefte aan toegang tot financiële producten en diensten om ze te helpen hun ideeën om te zetten in vermarktbare activiteiten. En tenslotte moeten landen manieren zien te vinden om jongeren te betrekken bij de eerste fasen van de technologieontwikkeling. Zoals blijkt uit de ervaring van de Keniaanse tuinder zijn jonge mensen dikwijls het best in staat te beoordelen wat op de langere termijn praktisch resultaat zal opleveren.

Vorig jaar had ik de eer deze bevindingen te mogen presenteren op de Global Youth Economic Opportunities Summit in Washington, DC. Ik sprak over de rol die jonge mensen spelen in de economie van Afrika, en over het belang van het vragen naar hun mening over de toekomst van de Afrikaanse landbouw. Het was een belangrijke eerste stap in het proces van het mobiliseren van de ideeën van jonge mensen.

Maar er moet nog veel werk worden verzet. Volgens de Food and Agriculture Organization (Vodesel- en Landbouworganisatie) van de Verenigde Naties bedraagt de gemiddelde leeftijd van een Afrikaanse boer vandaag de dag ongeveer zestig jaar, terwijl 60% van de bevolking jonger is dan 24 jaar. Om nieuw leven te blazen in de Afrikaanse boerderijen moet de hele bedrijfstak innoveren. En uit ons onderzoek blijkt dat de beste manier om dit te doen bestaat uit nauwer samenwerken met degenen die het meest te winnen hebben van de vooruitgang.

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/t6wY2uX/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.