African girl Eric Lafforgue/Art in all of us/Getty Images

Afrika's probleem is de empowerment van de jeugd

ADDIS ABABA – Afrika heeft de jongste bevolking ter wereld, en die groeit snel. Het aantal jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 zal in 2055 naar verwachting ruimschoots het dubbele bedragen van dat in 2015 (226 miljoen). Maar het continent blijft – in politiek, economisch en sociaal opzicht – hardnekkig ongastvrij voor jongeren. Het succes van Afrikaanse overheden bij de aanpak hiervan zal de belangrijkste factor zijn die zal bepalen of het continent de komende decennia voorspoed of tegenspoed zal ervaren.

Een aanpak die alles bij het oude laat dreigt Afrika niet alleen bloot te stellen aan economisch minder goede prestaties en een “braindrain,” maar ook aan criminaliteit, politieke en sociale onrust, en zelfs gewapende conflicten. Maar het kan Afrika ook voor de wind gaan als de Afrikaanse regeringen nú in actie komen om te profiteren van de energie en de dynamiek van de in rap tempo groeiende jongerenbevolking. Wat nodig is, is een samenhangende beleidsagenda, met op demografische leest geschoeide maatregelen, die politieke, culturele en economische uitsluiting op een gesynchroniseerde manier aanpakken.

Dit zal geen geringe opgave zijn, niet in de laatste plaats vanwege de enorme leeftijdskloof tussen Afrika's jonge meerderheid en haar leiders: de gemiddelde leeftijd van een Afrikaanse president is 62, terwijl de doorsneeleeftijd van de Afrikaanse bevolking 19,5 is. Dat is het grootste leeftijdsverschil ter wereld tussen regeerders en geregeerden, wat zorgen oproept over de vraag hoe goed beslissers de behoeften en aspiraties van jonge mensen begrijpen.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/1p8XAQhnl