vaccines Neil Thomas/Getty Images

Vaccinatietest voor Afrika

BOSTON – Afrikaanse gezondheidsministers ondertekenden in februari in Addis Abeba een met brede instemming ontvangen verklaring van hun engagement om immunisatie hoge prioriteit te blijven geven bij inspanningen om de kinderen van het continent te beschermen tegen dood en ziekte. Aan dit engagement te voldoen zal geen sinecure zijn; er speelt hier ook een economische uitdaging.

Het argument voor vaccinatie is sterk. Mondiaal worden er jaarlijks een geschatte 2-3 miljoen gevallen van kindersterfte en 600.000 sterfgevallen onder volwassenen voorkomen door immunisatie. Bovendien wordt immunisatie gezien als een van de meest kosteneffectieve interventies in de publieke gezondheidszorg om morbiditeit, sterfte en handicaps bij kinderen te verminderen. Een recente studie schat dat elke dollar die wordt uitgegeven aan vaccinatie 16 dollar in voorkomen ziektes opbrengt. Als je afgaat op de waarde die individuen hechten aan langere en gezondere levens lopen de netto-opbrengsten op investeringen in immunisatie op tot ongeveer 44 maal de kosten. En dat de nettowinst hoger is dan de kosten geldt voor alle vaccins.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt. In 2014 werd 86% van de kinderen geïmmuniseerd tegen difterie, tetanus, en kinkhoest, vergeleken met minder dan 5% in 1974. Er is ook een buitengewone vooruitgang geweest in het aantal en soorten beschikbare vaccins.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/cml3P4L/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.