selassie2_JOHN WESSELSAFP via Getty Images_senegalcoronavirusworkershop John Wessels/AFP via Getty Images

Het Afrikaanse uur van nood

WASHINGTON, DC – Het is nog te vroeg om te zeggen hoe groot de humanitaire en medische tol van COVID-19 in Sub-Sahara-Afrika zullen worden. Maar de gruwelijke economische impact op de regio is wel al duidelijk.

Ik heb sinds begin jaren negentig met tussenpozen door heel Sub-Sahara-Afrika gewerkt, en de schaal van de economische uitdaging die zich nu ontvouwt is van een ander kaliber dan alle andere gedurende die periode. De verwachte economische krimp dit jaar – waarbij het bbp op koers ligt voor een daling van minstens 1,6%, en met 4% per capita – is de grootste sinds 1970.

Er zijn verschillende redenen waarom deze pandemie zo'n potente dreiging voor de regio vormt. Om te beginnen hebben eerdere Afrikaanse crises zoals die voortkomend uit natuurrampen en ineenstorting van de grondstoffenprijzen altijd een gedifferentieerd effect op de economie gehad. Maar geen enkel land zal de economische impact van dit virus bespaard blijven.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/ZovTOGdnl