A man looks at his phone Issouf Sanogo/Getty Images

Afrikaanse jongeren bieden oplossingen voor de jongerenwerkloosheid

TORONTO – In heel Afrika zijn jongeren op drift. Deze grootschalige migratie, die op het hele continent tot economische en sociale druk op de gastlanden leidt, is grotendeels het gevolg van factoren als armoede, instabiliteit en natuurrampen. Maar de voornaamste oorzaak van de ontheemding is een zorg die velen in de hele wereld delen: de onmogelijkheid om werk te vinden, dicht bij huis.

Veel Afrikaanse landen hebben het afgelopen decennium een aanzienlijke toename van hun bbp gerapporteerd, maar de extra welvaart heeft zich niet vertaald in formele werkgelegenheid. In feite blijft 70% van de beroepsbevolking in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika werkzaam in de informele sector, zoals het kleine boerenbedrijf, de straathandel en huishoudelijk werk, in plaats van te kunnen bogen op een baan met een regulier salaris.

De Afrikaanse jongeren worden hierdoor het zwaarst getroffen. Maar jongeren hebben ook de sleutels in handen tot de motor van de kwakkelende banenmarkt van Afrika.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/0Lz3oAfnl