Auto assembly line at the industrial town Thika of Nairobi Andrew Wasike/Anadolu Agency/Getty Images

Ook westerse bedrijven moeten investeren in Afrika

WASHINGTON, DC – Sinds 2000 bevindt minstens de helft van de snelstgroeiende economieën ter wereld zich in Afrika. En in 2030 zal Afrika onderdak bieden aan 1,7 miljard mensen, wier gezamenlijke consumenten- en zakelijke uitgaven zullen uitkomen op €5,45 biljoen.

Zeven jaar geleden wees de Harvard Business Review erop dat Afrika ook veel van 's werelds grootste kansen herbergt. Toch is Afrika, ondanks de enorme zakelijke mogelijkheden, niet doorgedrongen tot de top van de agenda's van de leiders van het westerse bedrijfsleven.

In feite zijn de Amerikaanse exporten naar Afrika tussen 2014 en 2016 met bijna de helft gedaald, van €31 mrd naar €18 mrd. En hoewel de investeringen van Groot-Brittannië op het continent tussen 2005 en 2014 ruimschoots zijn verdubbeld en een niveau van €48 mrd hebben bereikt, gaat slechts 2,5% van de totale Britse export naar Afrika.

Westerse landen verliezen in rap tempo terrein aan China, dat zijn exporten naar Afrika tussen 2005 en 2015 ruimschoots heeft zien verzevenvoudigen – naar  €84 mrd. Als westerse bedrijven  niet hopeloos achterop willen raken, zullen ze moeten investeren in de Afrikaanse landen en sectoren met het hoogste groeipotentieel.

In 2030 zal ruim de helft van de Afrikaanse bevolking in zeven landen wonen: Nigeria, Ethiopië, de Democratische Republiek Congo, Egypte, Tanzania, Kenia en Zuid-Afrika. Maar nog belangrijker is dat 43% van de Afrikanen tot de midden- of hogere klasse zal behoren, tegen 39,6% in 2013, wat een aanzienlijk hogere vraag impliceert naar goederen en diensten. In 2030 zal de huishoudelijke consumptie naar verwachting de €2,03 bln hebben bereikt, tegen €0,9 bln in 2015.

Bijna de helft van die €2,03 bln zal worden uitgegeven in drie landen: Nigeria (20%), Egypte (17%) en Zuid-Afrika (11%). Maar er zullen ook lucratieve kansen zijn in Algerije, Angola, Ethiopië, Ghana, Kenia, Marokko, Soedan en Tunesië. Ieder van deze landen zou een goede gok zijn voor bedrijven die nieuwe markten trachten te penetreren.

What do you think?

Help us improve On Point by taking this short survey.

Take survey

In 2030 zullen de sectoren die de meeste waarde zullen genereren in Afrika voedsel en dranken zijn (€602 mrd), onderwijs en transport (€323 mrd), en huisvesting (€317 mrd). Maar er zal ook sprake zijn van krachtige groei in de sectoren consumptiegoederen (€301 mrd), gastvrijheid en recreatie (€211,5 mrd), gezondheidszorg (€142 mrd), financiële diensten (€69 mrd), en telecommunicatie (€53 mrd).

Uiteraard zal veel van deze groei ervan afhangen of de Afrikaanse Unie in staat zal zijn haar nieuwe Continental Free Trade Area (Continentale Vrijhandelszone, kortweg CFTA) ten uitvoer te leggen, die zou kunnen leiden tot één enkele markt voor goederen en diensten, met vele entreemogelijkheden voor bedrijven. Bovendien zal de CFTA de behoefte aan connectiviteit vergroten, zodat er nieuwe mogelijkheden zullen zijn om te investeren in infrastructuur en andere sectoren, uiteenlopend van transport en energie tot informatie- en communicatietechnologie (ICT) en watervoorziening. Op haar beurt kan de Afrikaanse Ontwikkelingsbank beleggers helpen veelbelovende projecten te vinden via haar Programma voor Infrastructuurontwikkeling in Afrika.

Een ander belangrijk groeidomein tussen nu en 2030 zal zich voordoen bij de business-to-business-bestedingen in Afrika, die €3,4 bln zullen bereiken, tegen €1,3 bln in 2015. Hier zullen de grootste sectoren de landbouw en de agrarische verwerkingsindustrie zijn (€744,5 mrd), gevolgd door de bouw, nutsbedrijven en transport (€638 mrd), de maakindustrie (€542 mrd), groothandel en retail (€541 mrd), hulpbronnen (€290,5 mrd), bankzaken en verzekeringen (€203 mrd), en telecommunicatie en ICT (€65 mrd).

De verwachte groei van de landbouw en de agrarische verwerkingsindustrie weerspiegelt het feit dat voedsel en dranken het grootste deel van de huishoudelijke uitgaven voor hun rekening zullen nemen. Bovendien bevindt 60% van 's werelds ongebruikte landbouwgrond zich in Afrika, dat nog steeds maar een mager aandeel bijdraagt aan de wereldwijde agrarische exporten. Dat betekent dat er veel ruimte is voor groei. En omdat veel Afrikaanse landen nog steeds te kampen hebben met ernstige honger, kunnen beleggers zelfs aan het publieke goed bijdragen door te investeren in meststoffen, machinerie, water en irrigatiesystemen, en andere onderdelen van de landbouwsector.

Vanaf 2012 behoorden Burkina Faso, Ethiopië, Nigeria, Mali, Mozambique, Rwanda en Tanzania tot de Afrikaanse landen met de hoogste agrarische toegevoegde waarde in termen van jaarlijkse groei. Daarnaast hebben Angola, Marokko en Zuid-Afrika nu allemaal aanzienlijke markten, en hebben deze landen beloofd hun agrarische sector te zullen uitbreiden.

Volgens de Harvard Business Review heeft Afrika ook het potentieel om “'s werelds volgende grote productiecentrum” te worden. China zal naar verwachting tegen 2030 tussen de 85 en 100 miljoen goedkope, arbeidsintensieve banen in de industrie kwijtraken, en Afrika staat op het punt daar een hoop van naar zich toe te trekken.

Dit helpt verklaren waarom de maakindustrie die op één na grootste sector zal worden in termen van business-to-business-bestedingen. Een andere reden is dat veel van de productiemogelijkheden in Afrika toevallig gelegen blijken te zijn in mondiaal concurrerende sectoren zoals auto's en transportmaterieel, geraffineerde olie, computers, en kantoor- en industriële machines. Zuid-Afrika, Egypte en Nigeria worden al veelbelovende plekken om in deze domeinen te investeren. En beleggers zullen ook hoge rendementen en een gunstig bedrijfsklimaat kunnen vinden in Ethiopië, Marokko en Rwanda.

Afrika is 's werelds laatste grensmarkt, en westerse bedrijven moeten hun voordeel gaan doen met het enorme potentieel van het continent, zoals Chinese bedrijven dat al doen. Zaken doen in Afrika zal ook leiden tot duurzame arbeidsplaatsen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties naderbij brengen, om de armoede en honger te elimineren. En dat zal ook goed zijn voor de winst. Zoals de Business and Sustainable Development Commission heeft aangetoond, kan het nastreven van de SDG's “biljoenen aan nieuwe marktkansen opleveren, op manieren waardoor iedereen in de welvaart kan delen.”

Vertaling: Menno Grootveld

http://prosyn.org/b4hRF52/nl;

Handpicked to read next