Skip to main content

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated Cookie policy, Privacy policy and Terms & Conditions

manlan9_GodongUniversal Images Group via Getty Images_togotextilesafricaworker Godong/Universal Images Group via Getty Images

We moeten de waarde gaan inzien van de Afrikaanse migranten

LOMÉ – Nu het op 18 december weer Internationale Migranten Dag was, is het tijd om na te denken over de manier waarop we de informele vaardigheden en hulpbronnen van veel van Afrikaʼs migranten waarderen. We moeten in het bijzonder erkennen dat migratie de economische groei op de lange termijn in Afrika en de rest van de wereld kan helpen bevorderen.

Enerzijds is de Afrikaanse migratie wereldwijd minder belangrijk dan velen denken. Volgens een rapport van de Mo Ibrahim Foundation kwam slechts 14% van de migranten in de wereld in 2017 uit Afrika, terwijl 41% uit Azië kwam en 24% uit Europa. De 36,3 miljoen Afrikaanse migranten vertegenwoordigden nog geen 3% van de bevolking van het continent (en bijna 90% van de Afrikaanse vluchtelingen blijft op het Afrikaanse continent).

Anderzijds dragen de Afrikanen die hun mensenrecht uitoefenen om te werken waar hun vaardigheden nodig zijn in aanzienlijke mate bij aan de grote informele economie van het continent. Afrikaanse steden zijn vol creatieve handelaren die over prijzen onderhandelen, truien aanbieden voor sportevenementen en drankjes verkopen aan dorstige chauffeurs die vastzitten in het verkeer. In feite zouden handelsvaardigheden – vooral die van vrouwen – centraal moeten staan in het Afrikaanse migratieverhaal.

In Togo domineerden vrouwen voorheen bijvoorbeeld de binnenlandse en internationale handel in textiel, wax prints en vrouwenkleding, en hadden zij bedrijven die zich uitstrekten tot in Burkina Faso, Mali, Niger, Tsjaad en andere landen in de regio. Van 1976 tot 1984 controleerden deze “Nana Benz”-vrouwen – die zo werden genoemd omdat hun rijkdom het hen mogelijk maakte er een eigen Mercedes Benz op na te houden – minstens 40% van de informele sector in Togo. Hoewel ze niet langer zo dominant zijn, houdt een derde generatie vrouwen hun ondernemersgeest in leven.

De Nana Benz lieten zien dat informele economieën routes naar succes konden creëren voor hun kinderen en gemeenschappen. Zij bouwden niet alleen grote herenhuizen in Togo en bezaten eigendommen over de hele wereld, maar investeerden ook in het onderwijs van hun kinderen in eigen land en in het buitenland. En ze dwongen respect af, ondanks hun gebrek aan formele educatie. Europese zakenpartners boden hen gunstige voorwaarden aan om hun bedrijven uit te breiden.

Vandaag de dag neemt de informele economie ruim 70% van de totale werkgelegenheid in het ten zuiden van de Sahara gelegen deel van Afrika voor haar rekening. Tegelijkertijd zijn echter bijna 16 miljoen jonge Afrikanen werkloos, in veel gevallen omdat potentiële werkgevers te weinig waardering hebben voor de informele vaardigheden die deze werkzoekenden buiten school hebben geleerd. Dus hoewel we meer banen in de formele sector moeten scheppen op het continent, moeten we ook de waarde en de vaardigheden onderkennen die ingebed zijn in de rest van de economie – inclusief de bijdrage van interne en grensoverschrijdende migranten.

Subscribe now
Bundle2020_web

Subscribe now

Subscribe today and get unlimited access to OnPoint, the Big Picture, the PS archive of more than 14,000 commentaries, and our annual magazine, for less than $2 a week.

SUBSCRIBE

De informele werkgelegenheid is uiteraard niet alleen een Afrikaans fenomeen. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie werken wereldwijd twee miljard mensen in de informele economie, waaronder 1,3 miljard mensen in de regio van Azië en de Pacific. En zelfs in Europa en Centraal-Azië, waar de formele werkgelegenheid het grootst is, werkt 25% van de werknemers in de informele sector. Het is een mondiaal mechanisme dat door creatieve geesten wordt benut om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de markt biedt.

Om de sociale en economische transformatie van Afrika te laten voortduren moeten we inzien dat de informele economie een belangrijke steunpilaar van de ontwikkeling is, alsmede een facilitator van de op handel gebaseerde migratie. Afrikaanse beleggers kunnen dit proces helpen door digitaal aangesloten migranten te voorzien van op maat gemaakte veiligheidsmechanismen zoals verzekeringen en andere financiële producten.

De informele economie wordt soms geassocieerd met armoede, ziekte en lage onderwijsniveaus. Maar de meeste Afrikaanse migranten zijn jonge, goed opgeleide vrouwen en mannen die de economieën in Europa, Azië en Noord-Amerika kunnen helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een vergrijzende bevolking. Tussen nu en 2100 zal de jonge bevolking van Afrika (in de leeftijdscategorie van 15 tot 34) naar verwachting met 181% groeien, terwijl die van Europa zal krimpen met 21% en die van Azië met bijna 28%. Maar als politici in de landen van bestemming geen positieve draai aan de migratie kunnen of durven geven, zal de wereld deze kans aan zich voorbij laten gaan.

Tegelijkertijd moet Afrika investeren in onderwijs, zoals de Nana Benz hebben gedaan, om ervoor te zorgen dat jongeren beter opgeleid, gezonder en beter aangesloten zijn dan eerdere generaties. Zonder bredere toegang tot kwaliteitsonderwijs zal de intergenerationele overdracht van welvaart in Afrika de toekomstige vooruitzichten schaden van de 16 miljoen jongeren die op zoek zijn naar werk.

Er is dus veel te zeggen voor het bevorderen van de legale migratie, die extra belastinginkomsten kan helpen genereren voor de gastlanden en migranten in staat zou stellen geld terug te sturen naar hun landen van herkomst. Gemiddeld besteden of beleggen Afrikanen ongeveer 85% van hun inkomsten in hun land van bestemming en sturen ze de resterende 15% terug naar hun land van herkomst. Deze bedragen, die in 2018 3,5% vertegenwoordigden van het Afrikaanse bbp van $2,3 bln, moeten bij elkaar gebracht worden om de economische transformatie van het continent te versnellen.

Op de langere termijn zal de facilitering van het vrije verkeer van personen en goederen, zoals voorzien onder de Agenda 2063 van de Afrikaanse Unie, de mate bepalen waarin vaardigheden uit de informele sector de economieën van het continent zullen transformeren. En hoewel de marktomstandigheden de afgelopen decennia zijn veranderd, hebben de Nana Benz-vrouwen uit Togo ons al de weg gewezen.

In Afrika en elders zijn ontwikkelingsprocessen krachtiger als zij gebaseerd zijn op bestaande netwerken en mechanismen. In plaats van een handicap te zijn vormen de informele economie van Afrika en de migranten die haar vooruit helpen één van de meest waardevolle bezittingen van het continent.

Vertaling: Menno Grootveld

https://prosyn.org/5EcD2xOnl;