gomes1_GettyImages_blueblackdigitalafrica Getty Images

Waarom beleggers niet alleen naar Afrika's bbp moeten kijken

WASHINGTON, DC – Het bruto binnenlands product (bbp) is al ruim tachtig jaar de ultieme maatstaf voor het welzijn van een economie. Maar nu de mondiale economieën steeds complexer en meer op technologie gericht worden, trekken economen steeds vaker de bruikbaarheid van het bbp als een graadmeter voor de gezondheid van een economie in twijfel, waarbij sommigen pleiten voor een radicaal nieuwe benadering. Uit de ervaringen van Afrika blijkt waarom zo'n benadering hard nodig is.

Afrika heeft lange tijd problemen gekend als gevolg van de tekortkomingen van het bbp. In januari voorspelde de mondiale kredietbeoordelaar Fitch Solutions dat hoewel de Afrikaanse bbp-groei het komende decennium gemiddeld 4,5% per jaar zal bedragen, het gemiddelde bbp per hoofd van de bevolking zal stagneren. Maar zulke sombere voorspellingen zijn misleidend – en dreigen beleggers weg te jagen.

Het eerste probleem met de bbp-voorspellingen voor Afrika is dat zij gebaseerd zijn op schaarse data. De meerderheid van de nationale diensten voor de statistiek op het continent is onderontwikkeld. Zij ontberen toereikende financiering en onafhankelijkheid om samenhangende gegevens te vergaren en betrouwbare economische indicatoren te berekenen. Met andere woorden: de officiële bbp-cijfers kunnen heel fout zijn.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading, subscribe now.

Subscribe

or

Register for FREE to access two premium articles per month.

Register

https://prosyn.org/zKhV7l2nl