6

Nová klimatická ekonomie

NEW YORK – Mezivládní panel Organizace spojených národů pro změny klimatu přinese tento pátek ve svém zatím posledním rozsáhlém hodnocení důkazů globálního oteplování také stanovisko světových klimatologů. Ti jsou si dnes jistější než kdykoliv dříve, že zvyšování teploty a mořské hladiny způsobuje lidská činnost – zejména spalování fosilních paliv.

Řada extrémních meteorologických jevů – mimo jiné hurikán Sandy v New Yorku a New Jersey, záplavy v Číně a sucha na americkém Středozápadě, v Rusku a v mnoha rozvojových zemích – napáchala v posledních letech nedozírné škody. Minulý týden zažilo Mexiko souběžné hurikány v Tichém oceánu a v Mexickém zálivu, které zničily městečka a města stojící jim v cestě. Klimatické změny budou představovat významnou hnací sílu takových událostí a riskujeme, že zažijeme i něco mnohem horšího.

To klade do popředí novou debatu: jak nalézt soulad mezi zesílenými opatřeními na snížení emisí skleníkových plynů a silným hospodářským růstem.

Je to debata, která se už dnes utápí v kontroverzích. Zatímco většina zemí začala rozsáhle investovat do obnovitelné energie a mnohé z nich zavádějí ceny uhlíku a regulace, kritikové si stěžují, že taková politika může podkopat růst. Protože se totiž globální ekonomika stále zotavuje z finančního krachu z roku 2008, představují vyšší náklady na energii – které ještě nejsou plně vyvážené větší energetickou účinností – důvod ke znepokojení podnikatelských a politických špiček.