0

Jak dosáhnout růstu v nově rovnovážném světě

MILÁN – Přestože finanční krize už se zklidňuje, není pravděpodobné, že by posílily vyhlídky na růst v globální ekonomice. Zčásti je to nevyhnutelné. Jde ale také o důsledek nevalné mezivládní koordinace v době, kdy světová ekonomika hledá ztracenou rovnováhu.

Před propuknutím krize američtí spotřebitelé v průměru buď nic neušetřili, anebo hromadili dluh. To se teď změnilo. Vzhledem k vážné újmě, již majetku domácností uštědřil krach cen obytných prostor a další propady cen aktiv, zavládl chaos v penzijním a důchodovém zabezpečení. Jelikož ceny aktiv v nejbližší době nedosáhnou předkrizových úrovní (tedy pokud nenafouknou další bublinu a nezpůsobí tak riziko opětovné nestability), úspory domácností už ve Spojených státech vzrostly asi na 5 % disponibilního příjmu a zřejmě nadále porostou.

Tento ústup amerického spotřebitele je částí (snad až polovinou) procesu hledání nové rovnováhy ve světové ekonomice. Obnovení americké rovnováhy úspor a investic naznačuje snížení globální agregátní poptávky o zhruba 800 miliard dolarů.

Jistěže, fiskální deficity a nouzová opatření ve vyspělých ekonomikách a některých významných rozvojových zemích tento strmý propad zmírnily, neboť chybějící spotřebitele zčásti nahradily. Tato substituce ale nemůže trvat navěky. Vlády ve vyspělých zemích budou nakonec nuceny výdaje snížit a centrální banky ustoupí od nouzového poskytování úvěrů a záruk.