0

Jak dosáhnout „Evropy výsledků“

BRUSEL – Cunami, které se prohnalo přes finanční trhy, je celosvětovou pohromou. Pokud se ale s krizí vhodně vypořádáme, mohla by pozvednout vážnost Evropské unie a jejích institucí.

Problém legitimity EU má dva odlišné aspekty: apatii, ústící v nízkou volební účast v evropských parlamentních volbách, a vyložený euroskepticismus. Problém volební účasti zčásti odráží frustraci ze současného stavu EU a také dojem lidí, že hlasováním mohou tím či oním směrem vyvíjet jen malý tlak.

Na druhou stranu euroskepticismus a rýsující se hrozba antievropského populismu se přímo váží k představě, že EU není jen neschopná nabídnout řešení krize, ale že ve skutečnosti tvoří součást problému. Takže ačkoliv EU představuje naši nejlepší naději na to, že dokážeme zajistit, aby byla Evropa v dnešním čím dál náročnějším prostředí mezinárodně konkurenceschopná, přičítá se jí vina za globalizaci.

Řada lidí tyto dva aspekty problému legitimity EU směšuje a domnívá se, že nízkou účast v evropských volbách lze tak nějak zlepšit tím, že se lidem bude zdůrazňovat, jak dobrá a důležitá EU je. To však ve většině případů není možné.