0

Účetní triky v širém světě

Účetní kličky budou významným bodem jednání bankéřů, kteří se sejdou na výroční schůzi Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky ve Washingtonu. MMF by měl poradit, jak řešit účetní problémy, nejen soukromému sektoru, ale měl by se podívat i na účetní triky vlád a na svoje vlastní "kejkle". To tvrdí nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz.

Skandály kolem auditora Arthura Andersena a společnosti Enron ve Spojených státech soustředily pozornost světových médií na problém účetnictví v soukromých firmách. Rozsah této korupce by však nikdy neměl zastínit skutečnost, že řada nepravostí se děje i v účetnictví veřejného sektoru.

Účetní pravidla vznikla proto, aby vytvořila standardní rámec, v jehož rámci lze hodnotit finanční postavení firem nebo vlád. Spatné účetní rámce vedou ke špatným informacím a špatné informace vedou ke špatným rozhodnutím s vážnými dlouhodobými následky. To platí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Enron a další firmy předvedly, jak lze účetní pravidla překroutit a znásilnit s cílem předložit zavádějící obrázek o tom, co se ve firmě doopravdy děje. Nezapomeňme ale, že i Bushova vláda předvedla, jak lze účetní pravidla překroutit s cílem předložit zavádějící obrázek o tom, co se doopravdy děje v národním hospodářství.