0

Zodpovědnost za Gazu

NEW YORK – Rada pro lidská práva Organizace spojených národů tento týden projedná zprávu zjišťovací mise vedené soudcem Richardem Goldstonem, která posuzuje porušování lidských práv během konfliktu v Gaze. Doufejme, že půjde o úplné a poctivé posouzení, které se bude opírat o zjištění a doporučení zprávy.

Goldstone a jeho tým došli k závěru, že během období konfliktu, jemuž se vyšetřování věnovalo, spáchal válečné zločiny a možná též zločiny proti lidskosti jak Izrael, tak Hamás, palestinská skupina ovládající Gazu. Zpráva vyzývá k věrohodnému vyšetření údajných porušení práv a doporučuje, aby Rada bezpečnosti OSN od obou stran požadovala, aby jí do šesti měsíců předložily výsledky, včetně trestních řízení, která v souvislosti se zjištěnými delikty proběhnou. Pokud požadavek nesplní, Rada bezpečnosti by podle názoru Goldstoneova výboru měla záležitost předat žalobci Mezinárodního trestního soudu v Haagu.

Objevují se bohužel náznaky, že by se vlády namísto debaty o Goldstoneových podrobných zjištěních a o podstatě jeho doporučení jak postupovat dál mohly soustředit spíš na proces, který k vyšetřování vedl, a pokusit se projednávání zprávy omezit. Jako člověk v tomto procesu angažovaný pokládám za důležité předložit své názory černé na bílém, protože má dříve pronesená vyjádření jsou nyní používána jako součást snahy o oslabení soudce Goldstonea a jeho významného díla.

Odmítla jsem přijmout pozvání od tehdejšího předsedy Rady pro lidská práva, velvyslance Martina Uhomoibhiho z Nigérie, abych vedla vyšetřování vycházející z rezoluce Rady pro lidská práva z 12. ledna 2009. Jako bývalá vysoká komisařka OSN pro lidská práva jsem měla silný dojem, že rezoluce je jednostranná a neumožňuje vyvážený přístup k posouzení situace v terénu. Zmiňovala se pouze o „závažných porušeních lidských práv na okupovaném palestinském území, zejména v důsledku nedávných izraelských vojenských útoků,“ a požadovala zřízení mise, která prošetří „veškerá porušení mezinárodních lidskoprávních zákonů a mezinárodního humanitárního práva spáchaná okupační mocí, Izraelem, na palestinském lidu“.