5

Světová banka pro nový svět

NEW YORK – Svět je na křižovatce. Buď se globální společenství spojí v boji proti chudobě, vyčerpávání zdrojů a změně klimatu, anebo bude svědkem generace válek o zdroje, politické nestability a rozpadu životního prostředí v trosky.

Významnou úlohu při odvracení těchto hrozeb a rizik, která z nich plynou, může sehrát Světová banka (SB), bude-li vhodně vedena. Až tedy bude letos na jaře 187 členských zemí SB vybírat nového prezidenta za Roberta Zoellicka, jehož funkční období končí v červenci, sázky v globální hře budou velmi vysoké.

Světová banka byla zřízena v roce 1944, aby podporovala hospodářský rozvoj, a členem jsou dnes prakticky všechny země. Jejím stěžejním úkolem je omezovat světovou chudobu a zajišťovat, aby globální rozvoj byl environmentálně zdravý a sociálně inkluzivní. Dosažení těchto cílů by nejen zlepšilo životy miliard lidí, ale rovněž by předešlo násilným střetům, jež rozdmýchává chudoba, hladovění a zápasy o vzácné zdroje.

Američtí představitelé na Světovou banku dosud tradičně pohlíželi jako na prodlouženou ruku zahraniční politiky a obchodních zájmů Spojených států. Za situace, kdy SB sídlí na Pensylvánské avenue, pouhé dva bloky od Bílého domu, bylo pro USA vždy až příliš snadné této instituci dominovat. Teď řada členů, mimo jiné Brazílie, Čína, Indie a několik afrických zemí, pozvedá hlas na podporu kolegiálnějšího vedení a kvalitnější strategie, která bude pomáhat všem.