Rozhodující okamžik pro evropskou ústavu

V posledních několika týdnech se pozornost zaměřovala na válku v Iráku a na rozpory uvnitř Evropy, jež konflikt odhalil. Zároveň ovšem - možná proto, že se nikdo nedíval - došlo k zásadnímu průlomu v Konventu o budoucnosti EU, kde se formuje ústava Evropské unie.

Zástupci šestnácti zemí - Rakouska, Irska, Portugalska, tří skandinávských zemí a deseti států, které do EU vstoupí v květnu 2004 - podali formou deklarace návrh, který vyzývá k zachování současné křehké institucionální rovnováhy EU. Doporučují ponechat Evropskou komisi jako protoexekutivní orgán, Radu Evropy jako tlumočníka národních zájmů a Evropský parlament jako instituci, která přímo zastupuje občany Evropy. Opětovně zdůrazňují rovnost členských států, když obhajují rotační předsednictví Rady.

Kromě potřeby vyhnout se ničivým změnám návrh také Konventu doporučuje, jak postupovat do budoucna. Konkrétně radí posílit demokratickou legitimitu Komise tím, že by se volba prezidenta svěřila buď Parlamentu nebo sboru volitelů, který by zahrnoval i zástupce národních parlamentů.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/VjcVXbH/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.