0

Záludná obchodní dohoda

Kdy je dohoda o volném obchodu špatná? Když se skrytý smysl dohody netýká ani obchodu, ani volnosti.

Takový pakt - volající po ,,jednotném hospodářském prostoru" - právě uzavírá Rusko, Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko. Na povrchu se ,,jednotný hospodářský prostor" jeví jako něco, čemu je třeba zatleskat. Dohoda ale naneštěstí pouze upevní postkomunistické korupční a kriminální obchodní praktiky a nikterak neposílí ani obchod, ani prosperitu.

Ohromným přínosem pro kandidátské země, jež se připravovaly na vstup do EU, byla skutečnost, že byly nuceny přizpůsobit se evropským obchodním, politickým a právním normám. Navrhovaný ,,jednotný hospodářský prostor" také bude mít své normy - zvyklosti oligarchů, zkorumpovaných úředníků, spřátelených podnikatelů a politicky motivovaných prokurátorů.

Pochybuje někdo o tom, že uvěznění prezidenta ropné společnosti Jukos Michaila Chodorkovského bylo politicky motivované? Já sama jsem musela přestát nespočet politicky motivovaných vyšetřování své někdejší firmy a žalob proti ní, jež mě měly vypudit z politiky. Dokáže si někdo představit, že k takovému trestnímu stíhání dojde v EU? To, že pan Chodorkovskij tráví ve vězení měsíce, aniž by byl formálně obviněn, vypovídá mnohé o povaze podnikání, politiky a práva ve státech bývalého Sovětského svazu.