Pocta Jamesi Wolfensohnovi

Za posledních deset let dosáhlo globální hospodářství nebývalé prosperity založené na obchodu, mezinárodních kapitálových tocích a technologických inovacích. Vprostřed tohoto nepopiratelného rozvoje však zůstává rozšířena chudoba, nemoci a negramotnost. Ve světě zmenšeném moderními telekomunikacemi, satelitní televizí a internetem se každodenně střetáváme s rozvojovými výzvami, jimž nadále čelíme.

Snad nikdo neudělal víc pro to, aby bil na poplach – získávaje uznání za mnohé úspěchy a jsa si velice jasně vědom přetrvávajících nedostatků – než James Wolfensohn, odstupující prezident Světové banky. Coby výkonnému řediteli MMF se mi dostalo výsady s Jimem Wolfensohnem úzce spolupracovat a zblízka sledovat muže s mimořádným posláním: usilovat o udržitelné zmírnění světové chudoby.

Wolfensohn opustil úspěšnou obchodní kariéru, aby vedl celosvětové tažení proti chudobě. Zřejmě největší poctou jeho odhodlanosti a houževnatosti je to, že jeho snahy posledních deseti let vyvolaly jak kritiku, tak chválu, neboť byl ve středu každé zásadnější kampaně zaměřené na zmírnění hospodářských neduhů naší generace.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/4UNJivS/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.